Vitajte na stránke detského folklórneho súboru Leváranek

Náš program v roku 2009

Január

 • 23. 1.
  Vystúpenie za Dolné Záhorie na 15. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour,
  Incheba Bratislava

Február

 • 12. 2.
  Vernisáž výstavy výrobkov zo skla pani Veroniky Rusňákovej, Malacky
 • 21. 2.
  Fašáng v Levároch chodenie maškár po dedine, večer vystúpenie pre celú dedinu v sále KD vo Veľkých Levároch s pásmom Pochovávaní base, potom zábava pre deti zo súboru a ich rodičov

Marec

 • 22. 3.
  Krajská súťaž detských folklórnych súborov v tanci Vrť sa, dievča v Slovenskom Grobe

Apríl

 • 30. 4.
  Stavjaní máje na námestí vo Veľkých Levároch a krojovaný sprievod po dedine

Máj

 • 9. 5.
  Míľa pre mamu, Malacky
 • 10. 5.
  Deň matiek, KD Veľké Leváre
 • Súťaž Slávik Slovenska okresné kolo
 • 28.  30. 5.
  XII. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov, Bratislava
  V rámci festivalu Leváranek najskôr vystupoval v KD vo Veľkých Levároch spolu s maďarským súborom Bokréta, českým súborom Osminka a ruským súborom Zolotye Vorota. Umeleckú vedúcu súboru a dvoch členov súboru spolu so zástupcami iných súborov, prítomných na festivale, prijal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský v Primaciálnom paláci. Svoje tance a spev deti z Leváranku predviedli v PKO v Bratislave.
 • 30. 5.
  Deň otvorených dverí na letisku v Kuchyni

Jún

 • 12.6.
  Vystúpenie speváčok na vernisáži výstavy kresieb detí MŠ, pripravenej A. Krajčírovou v KD vo V. Levároch
 • 13. 6.
  Vystúpenie pre Klub veteránov na zraze veteránov vo Veľkých Levároch
 • 14.6.
  Speváčky súboru spievali v evanjelickom kostole pri príležitosti výročia narodenia Jána Maliarika, evanjelického farára
 • 3.6.
  Súťaž Slávik Slovenska krajské kolo (Natálka Halíková a Karolínka Valachovičová)
 • 20.6.
  Tradičná opekačka pre deti z Leváranku a ich rodičov na záver školského roka
 • 25.6.
  Vystúpenie na vernisáži novinárky, maliarky a fotografky Natálie Murat-Oravcovej, ktorá vystavovala aj v USA

Júl

 • 3. 7. – 4. 7.
  Medzinárodný festival Východná, Pódium pre talenty
 • 5. 7.
  Habánske hody vo Veľkých Levároch, amfiteáter v Habánskom dvore
 • 27. 7. — 2. 8.
  Letné folklórne sústredenie v Zliechove

August

 • 26. 8.
  Vystúpenie speváčok na vernisáži  Ľ. Fullu v  MCK v Malackách

September

 • 3. 9.
  Vystúpenie speváčok na vernisáži fotografií zo života Márie Kráľovičovej, MCK Malacky
 • 5. 9.
  Vinobranie vo Velkých Pavloviciach, Česká republika. Tu sa po prvýkrát predstavila cimbalová muzika Leváranku.
 • 6. 9.
  1. ročník medzinárodného festivalu DFS Mravenec, Kamenný Mlyn
 • 12. 9.
  Levárske hody, krojovaný sprievod po obci
 • 26. 9.
  Výstava ovocia a zeleniny SZZ, KD vo Veľkých Levároch
 • 26. 9.
  Vystúpenie pre rehoľné sestry z Rakúska pred kláštorom vo Veľkých Levároch

Október

 • Vystúpenie pre dôchodcov, KD Veľké Leváre

November

 • 7. 11.
  Vystúpenie speváčok v hoteli Danube v Bratislave na Medzinárodnej konferencii nevidiacich a slabozrakých
 • 8. 11.
  Vystúpenie speváčok v evanjelickom kostole vo V. Levároch na spomienkovej slávnosti na Jána Maliarika
 • 21. 11.
  Katarínska zábava DFS Leváranek

December

 • Vianočné vystúpenie v KD vo Veľkých Levároch, po ňom posedenie detí zo súboru a ich rodičov
 • 25. 12.
  Jasličková pobožnosť v katolíckom kostole vo Veľkých Levároch

Napísané: 7 Január 09 | autor: admin | kategória: Akcie a vystúpenia