O nás

Názov súboru je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím manželom Štefanom. Pomáhajú jej členky Fsk Leváran Petronela Skácalová – Kozáková a Karolína Bui Duc Valachovičová, ktoré pôsobili v Leváranku ako tanečníčky od útleho detstva. Počas ich materskej dovolenky pomáha vedúcej súboru členka Fsk Leváran Danka Volková. S webstránkou a tiež ako zvukár na všetkých akciách Leváranku pomáha Ing. Robert Pernička a moderátorkou veľkých akcií je Mgr. Vladimíra Perničková.
Leváranek a Leváran má dnes osemdesiatpäť členov – deti vo veku od troch rokov.
V roku 2014 založila vedúca súboru tiež Folklórnu skupinu LEVÁRAN, ktorá pozostáva z mládežníckej a dospelej časti.
Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starí ľudia si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne.   Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Od roku 2009 začal súbor Leváranek zakladať  aj detskú ľudovú hudbu. V roku 2013 sa ľudová hudba pretvorila na Cimbalovú hudbu Leváranek s primášom Dominikom Kopčom, neskôr Marekom Simkom.
V roku 2020  vznikla “Cimbálofka Leváranek” s primáškou Laurou Pochylou. Cimbálofka Leváranek pracuje pod vedením prvej cimbalistky súboru – Karolíny Bui Duc Valachovičovej DiS. art, ktorá tiež píše partitúry a úpravy ľudových piesní a ako učiteľka cimbalu vychováva pre Leváranek ďalších nových cimbalistov. Od septembra 2023 založila spolu s vedúcou súboru Mladšiu cimbálofku Leváranek, ktorá pozostáva z  mladých muzikantov a dáva priestor deťom zo širokého okolia.
Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatnej podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre.

DFS Leváranek sa zúčastňuje mnohých festivalov na Slovensku aj v Čechách. Najnovšie sa Leváranek zúčastnil festivalu Detská svadba v Srbsku, v meste Kovačica v roku 2023, na ktorú bol pozvaný zahraničnými slovákmi v Srbsku. V roku 2016 a 2019 súbor Leváranek a FSK Leváran úspešne reprezentovali v Poľsku na folklórnom festivale v Kościerzyne. Leváranek predviedol svoje  tradičné tance a piesne na festivale Východná, Heľpa, Dulovce, Nové Zámky, Trnavská brána Trnave, Liptál v ČR, Ozvěny Horňácka v ČR, Písek v ČR, Tvrdonice v ČR, Krakovany, Bratislava a inde. Okrem toho sa súbor  pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení ako sólistky na krajských súťažiach a tiež v celoslovenskej súťaži v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Za 20 rokov súboru boli ocenené napr. Karolína Valachovičová, Natália Jurkovičová, Kristína Hollá, Natália Halíková, Klárka Čermáková, Natália Perničková, Adrián Baláž, Patrik Hodek a Šimon Nimsch. V roku 2019 a 2023 zahviezdila Cimbálofka Leváranek s primáškou Laurou Pochylou na hlavnom pódiu počas MFF Myjava v programe O cenu Samka Dudíka.

Vedúca súboru Svetlana VALACHOVIČOVÁ

Štatutár a predseda OZ Priatelia Leváranku:
Svetlana Valachovičová

Adresa
DFS Leváranek pri OZ Priatelia Leváranku
Športová 616
908 73 Veľké Leváre
Slovensko

Číslo mobilného telefónu +421 905 810 268
www.levaranek.sk