O nás

Názov súboru je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003 najskôr ako hudobno-tanečný krúžok pri základnej škole. Po niekoľkých mesiacoch sa pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho umelecká vedúca Svetlana Valachovičová. V súčasnosti ho vedie spolu so svojím manželom Štefanom. Pomáhajú jej členky Fsk Leváran Petronela Skácalová a Karolína Bui Duc Valachovičová, ktoré pôsobili v Leváranku ako tanečníčky od útleho detstva. Leváranek a Leváran má dnes osemdesiat členov – deti vo veku od dvoch rokov.
V roku 2014 založila vedúca súboru tiež Folklórnu skupinu LEVÁRAN, ktorá pozostáva z mládežníckej a dospelej časti.
Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov, piesní a tancov Záhoria. Umelecká vedúca zakladá činnosť súboru na systematickom etnografickom a folkloristickom výskume. Cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek získava od žijúcich pamätníkov zašlých čias. Starečkovia a starenky si radi spomínajú na svoje detské hry, ale aj na staré piesne.   Niektoré zvyky a piesne sú z obdobia pred 1. svetovou vojnou, záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Tak sa na vystúpeniach súboru môžeme stretnúť aj so zvykmi ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Od roku 2009 začal súbor Leváranek zakladať  aj detskú ľudovú hudbu. V roku 2013 sa ľudová hudba pretvorila na Cimbalovú hudbu Leváranek s primášom Dominikom Kopčom, neskôr Marekom Simkom.   Koncom roka 2016 založila vedúca súboru tiež Mladú “Cimbálofku Leváranek”, ktorá začala pravidelne nacvičovať jednoduché záhorácke piesne.
Od roku 2020 sa cimbalové hudby spojili a vznikla “Cimbálofka Leváranek” s primáškou Laurou Pochylou. Teraz hrajú všetci spolu a cimbalistky sa striedajú pri cimbale. Cimbálofka Leváranek pracuje pod vedením Karolíny Bui Duc Valachovičovej DiS. art, ktorá prihliada na správne harmónie v piesňach,  pomáha vedúcej súboru po odbornej stránke a ako učiteľka cimbalu vychováva pre Leváranek ďalších nových cimbalistov.

Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá a biela farba. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatnej podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre.

DFS Leváranek sa zúčastňuje mnohých festivalov na Slovensku aj v Čechách. V roku 2016 a 2019 súbor Leváranek a FSK Leváran úspešne reprezentoval v Poľsku na folklórnom festivale v Kościerzyne a okolitých mestách počas celého týždňa v mesiaci júl. Leváranek predviedol svoje  tradičné tance a piesne na festivale Východná, Heľpa, Dulovce, Nové Zámky, Trnavská brána Trnave, Liptál v ČR, Ozvěny Horňácka v ČR, Písek v ČR, Tvrdonice v ČR, Krakovany, Bratislava a inde. Okrem toho sa súbor  pravidelne zúčastňuje rôznych folklórnych súťaží, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení ako sólistky na krajských súťažiach, no najväčší úspech získali v roku 2010 ako spevácka skupina Leváranku na Celoslovenskej súťaži v Likavke, kde získali Strieborné pásmo. V tanečnej súťaži Vrť sa dievča získal súbor na krajskej prehliadke taktiež Strieborné pásmo so zvykmi na Ščepána, bronzové pásmo za autentické prevedenie pásma Žito. V krajskej súťaži ľudových rozprávačov ako najmladšia súťažiaca získala Karolína Valachovičová cenu Junior – objav roka 2013 za prózu Kvočka v záhoráckom nárečí. Vtedajší primáš Cimbalofky Leváranek Marek Simko, získal v roku 2015 na krajskej súťaži detských folklórnych súborov ocenenie  poroty za presvedčivú interpretáciu v pásme Žito, kde hral na husliach. V roku 2016 získal STRIEBORNÉ pásmo na Celoslovenskej súťaži Zahrajte mi muzikanti v Habovke v kategórii sólista inštrumentalista.

Vedúca súboru Svetlana VALACHOVIČOVÁ

Štatutár a predseda OZ Priatelia Leváranku:
Svetlana Valachovičová

Adresa
DFS Leváranek pri OZ Priatelia Leváranku
Športová 616
908 73 Veľké Leváre
Slovensko

Číslo mobilného telefónu 0905 810 268
www.levaranek.sk