Nácviky

NÁCVIKY DO LETNÝCH PRÁZDNIN A INÉ AKTIVITY DFS LEVÁRANEK.

20.6. utorok – nácviky odpadajú
23.6. piatok – nácviky odpadajú
27.6. utorok – nácvik má len 1.a 2.skupina od 15:30hod., 3.sk. odpadá!
30.6. piatok – nácvik 3.a 4. Sk. Spoločne + Cimbálofka Leváranek od 17:00 do 18:00hod.
30.6. piatok – OPEKAČKA SÚBORU + rozdávanie vysvedčení súboru – PRI ZŠ  zozadu triedy Leváranku
Treba si priniesť niečo na opekanie, chleba, palicu, deku na sedenie, lopty, hry na von….. Kečup, horčica a minerálky zabezpečí súbor Leváranek. Prosím rodičov, aby prišli na opekačku spolu s deťmi a tiež prosím dobrovoľníkov, ktorí by mi pomohli opekačku pripraviť. Stačí, keď prídete okolo 18:00hod.
2.7. nedeľa – vystúpenie na habánskych hodoch v habánskom amfiteátri cca o 18:00hod. Vystupujú deti z 1., 2., 3., a 4.skupiny.
Súborové prázdniny sú od 3.7. Tábor Fortunato bude od 30.júla(nedeľa) do 6.augusta. Rodičovské k táboru včas oznámim SMS správou.

POĎAKOVANIE PO 8.ročníku MFF „DETSKÉ KROJOVANÉ SLÁVNOSTI“  VEĽKÉ  LEVÁRE :
Príprava na Medzinárodný folklórny festival  vo Veľkých Levároch sa začala už niekedy vo februári. No najviac príprav nás čakalo posledný  mesiac.  Množstvo ľudí, ktorí sa zapojili do príprav sa ani nedá presne popísať, no chcela by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali a priviedli festival do krásneho finále.
Ďakujem Obci Veľké Leváre, Bratislavskému samosprávnemu kraju, ZŠ s MŠ Veľké Leváre, firme BERTO, firme  ASPARAGUS, firme ELOSTA, mediálnemu partnerovi MESTU MALACKY, Rádiu REGINA, e- záhorie. sk, týždenníku ZÁHORÁK.
Za pomoc pri organizácii a poskytnutí potrebných  vecí k festivalu ďakujeme pani Valike Michálekovej, pánovi farárovi  Jaroslavovi Kinkovi a Gabrielovi Kochovi, pánovi Augustínovi Stískalovi, p. Nimschovi a poľovníkom z Veľkých Levár, Hasičom, Obecnej polícii Veľké Leváre, pánovi Kujanovi, pánovi Bullovi, Kultúrnej komisii pri OÚ, pánovi Jozefovi Maslínovi a personálu v Pálenici, Škole v prírode Písečná Moravský Sv. Ján, tlačiarni LUNA, Občianskemu združeniu „Na kopci“ – pani Lenke Masopustovej a Alexandri  Volkovej, p. Jane Zetkovej z MCK Malacky, pánovi Pavlovi Vrablecovi, pani Kataríne Lukáčovej.
Za pomoc pred festivalom, po festivale aj počas festivalu ďakujem:
Manželovi Štefanovi  a dcére Karolíne za veľkú pomoc pri organizovaní a priebehu festivalu
Robertovi  Perničkovi  a Vlaďke Perničkovej,
Členom Fsk LEVÁRAN za každú  pomoc pred festivalom, počas festivalu aj pomoc pri upratovaní  KD po festivale, mládeži Fsk Leváran ďakujem za pomoc pri upratovaní KD po festivale a dievčatám Lucke Kozmovej a Peťke Skácalovej za predaj stužiek.
Za výrobu festivalových stužiek zo srdca ďakujem Zdenke Vrablecovej, Danke Nikovej  a Klaudii Paškovej a ich pomocníčkam Zuzke Gyepešovej, Adi Habovej, Hanke Nízkej a Táni Hájkovej.
Pri príprave tomboly veľmi pekne ďakujem rodinám Vrablecovej, Jurkovičovej, Majerskej a Danke Nikovej.
Všetkým rodičom ďakujem za napečenie koláčov, za darčeky do tomboly, za pomoc pri upratovaní a výzdobe kultúrneho domu, chlapom za dovoz májok a ich osadenie. Veľká vďaka všetkým, ktorí boli pri stánku s občerstvením a tiež pri stánku s tombolou  – p. Hodekovej,  Nimschovej, Papánkovej, Zemánkovej, Hentekovej, Hudačovej, Hájkovej,  p.Jurkovičovi  M., Špačkovi, Volkovi, rodine Majerskej, Šírovej a Jurkovičovej.
Za ostatnú pomoc veľmi pekne ďakujem pani Hentekovej, Suchej, rodine Kolárikovej, Popaďákovej, p. Hurbanovej, Babinskej, Osuskej, Krebsovej, Kratochvílovej, Repáňovej, Hroncovej, Pochylej, Nimchovej, Papánkovej, Hodekovej a Miklušičákovej.
Obrovské ĎAKUJEM patrí vám, ktorí ste ubytovali deti z Písku a vytvorili ste deťom druhú rodinu a urobili pre nich skvelý program:
rodine Jurkovičovej, Majerskej, Pochylej, Kratochvílovej, Nimschovej, Papánkovej, Gyepešovej, Nízkej, Paškovej, Vrablecovej,  Danke Nikovej a Adi Habovej.
Festival skončil, no verím, že v každom z nás zanechal nádherné spomienky, ktoré nám spríjemnia život.
Ešte raz všetkým veľká vďaka a pokiaľ som na niekoho zabudla, tak sa ozvite, napravím to!!!!! Vedúca

Zmeny v nácvikoch v letnom čase pre 4.sk a cimbalofku mladšiu:
Každý PIATOK:
17:15 – 18:15 – nácviky 4.skupiny
18:15 – 19:15 – nácviky mladšej Cimbálofky Leváranek
19:15 – FSK Leváran + Cimbálofka Leváranek
20:15 – Cimbálofka Leváranek


POZOR! Od nového roka sa spojí 3A a 3B skupina do jednej  – 3.skupiny!

Školský rok 2016/2017 – NOVÉ NÁCVIKY:

UTOROK -
15:30 – 16:15hod. – 1.skupina + 2.skupina spoločne

16:15 – 17:15hod. – 3skupina

PIATOK-  
16:00 – 17:00hod. – 4.skupina
17:00 – 18:00hod. – MLADÁ CIMBALOVKA
18:00- 19:00hod. – CIMBALOFKA LEVÁRANEK
19:00 – 21:00hod. – FSK LEVÁRAN

NOVÉ SKUPINY SÚBORU LEVÁRANEK V šk. roku 2016/2017:

1.SKUPINA:
Natálka Hudačová, vč. 72, Veľké Leváre
Barborka Tellárová vč.73 Veľké Leváre
Mercedes Maťová vč. 75 Malé Leváre
Paťko Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Miško Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Nelka Hýllová vč.55, Veľké Leváre
Ninka Šebestová vč.51, Malé Leváre
Dominik Babinský vč.21, Malé Leváre
Adam Mansour vč. 38, Veľké Leváre

2.SKUPINA:
Nikoletka Hýllová vč.55, Veľké Leváre
Karinka Semrisová vč. 57 Veľké Leváre
Kiara Voleková vč.6, Veľké Leváre
Emka Zemánková, vč. 65, Veľké Leváre
Veronika Vrablecová vč.17, Veľké Leváre
Sandra Sklenáková vč.3, Veľké Leváre
Natálka Vašková, vč.78   Veľké Leváre

3. SKUPINA:
Vanesska Osuská vč. 7, Veľké Leváre
Klárka Semrisová vč.57, Veľké Leváre
Nikolka Nováková vč.66., Veľké Leváre
Lea Hroncová vč.26, Suchohrad
Mirka Repáňová vč.1, Veľké Leváre
Natálka Perničková vč.23, Veľké Leváre
Danko Špaček vč. 2, Veľké Leváre
Gerbáčová Timka vč.76, Malacky
Haba Artur vč.10, Malacky
Hájková Tamarka vč.24, Veľké Leváre
Pochylý Tomáš vč.16, Veľké Leváre
Gyepešová Lucka vč.9, Veľké Leváre
Šimon Nimsch vč. 15, Veľké Leváre
Papánková Kristínka vč.14, Veľké Leváre
Dobrovič Peter vč. 74, Veľké Leváre
Kolárik Marcel vč.61, Veľké Leváre
Andrej Hurban vč. 29,Veľké Leváre

4.SKUPINA:
Pochylá Laura vč. 16, Veľké Leváre
Volková Janka vč. 54, Veľké Leváre
Jurkovič Tomáš vč.19, Veľké Leváre
Nízky Sebastián vč.5, Veľké Leváre
Krebsová Olivka vč. 53, Veľké Leváre
Volek Kristián vč.6, Veľké Leváre
Hodeková Eliška vč.12, Veľké Leváre
Pernička Daniel vč.23, Veľké Leváre
Pernička Samuel vč.23, Veľké Leváre
Vrablecová Sabínka vč.17, Veľké Leváre
Nízky Kristián vč.5, Veľké Leváre
Balgavá Kristínka vč.4, Veľké Leváre

Folklórna skupina LEVÁRAN:
každý piatok od 19:15 – 21:15hod.

Halíková Natálka vč.31, Veľké Leváre
Miklušičák Patrik vč.37, Veľké Leváre
Repka Patrik, vč.41, Veľké Leváre
Miklušičák Jakub vč.37, Veľké Leváre
Kozmová Lucia vč.44, Veľké Leváre
Skácalová Petronela vč.8, Veľké Leváre
Habová Tamarka vč.10, Malacky
Vrablecová Karolínka vč.17, Veľké Leváre
Svetlana Valachovičová Veľké Leváre – vedúca + členka
Štefan Valachovič Veľké Leváre
Danka Niková, Veľké Leváre
Zdenka Vrablecová, Veľké Leváre
Ivan Vrablec, Veľké Leváre
Adriana Habová, Malacky
Klaudia Pašková, Malacky
Peter Paška, Malacky

„CIMBALOFKA“ LEVÁRANEK:

Nácviky budú každý piatok – zmena od 22.4.-  19:15 – 21:00hod.
Karolína Valachovičová vč.50, Veľké Leváre /cimbal,fúkacia harmonika, fujara + spev/
Samuel Rigáň vč. 70, Závod (harmonika-kontry)
Marek Simko vč. 71, Malacky /husle + spev/- PRIMÁŠ
Veronika Kopečková, Kopčany – výpomoc – druhé husle + spev
Nikola Lániková, Holíč – výpomoc  – tretie husle + spev (občas kontrabas)
Robert Pernička, Veľké Leváre /kontrabas + spev, zvukár na miestnych podujatiach, grafik plagátov pre Leváranek a veľa iného)

Mladá “cimbalofka” Leváranek:

Nácviky budú každý piatok – zmena od 22.4. – 18:15 – 19:15hod.
Sabínka Vrablecová – primáš – Veľké Leváre
Klárka Semrisová – prvé husle – Veľké Leváre
Laura Pochylá – druhé husle – Veľké Leváre
Olívia Krebsová – kotra- Veľké Leváre
Karolínka Vrablecová -basa – Veľké Leváre
Karinka Semrisová – cimbal – Veľké Leváre
Adrián Baláž -klarinet -Veľké Levárevs 77

Poplatok 20,-eur ako zápisné na šk.rok 2016-2017 prosím uhraďte na účet OZ Priatelia Leváranku do 15. októbra.
Rodičia, ktorí ste členmi Občianskeho združenia Priatelia Leváranku, uhraďte prosím Vás aj členské na šk.rok 2016-2017 sumou 2,-eurá na člena na ten istý účet a variabilné číslo vášho dieťaťa.

Číslo účtu: 3272076002/5600
IBAN: SK6856000000003272076002
BIC-SWIFT: KOMASK2X
Variabilné číslo – každé dieťa má pridelené pri svojom mene v zozname,(súrodenci majú rovnaké)
do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa.

Starostlivosť o slávnostný kroj:
Chlapčenský kroj:
biela krojová košeľa – prať do 40stupňov C buď v rukách, alebo v pračke (program ručné pranie) bez aviváže + naškrobiť tekutým škrobom
modré krojové nohavice – prať do 40stupňov buď v rukách, alebo v pračke s ostatným tmavým prádlom (žehlíme naruby)
modrá vestička krojová – prať v rukách – jemne – neškrobiť – žehliť opatrne naruby
biela krojová vreckovka z nohavíc – prať spoločne s košeľou + naškrobiť!
Dievčenský kroj:
Všetky biele súčasti kroja (malá spodnička, veľká spodnička, biela blúzka, krézel na krk, zásterka) perieme buď v rukách do 40stupňov C, alebo v pračke bez aviváže – program ručné pranie.
Škrobenie:
v tekutom škrobe – malá spodnička, biela blúzka, krézel, zásterka
škrobenie – Gustin (škrobová múčka na varenie) rozmiešať a dobre rozšľahať hrudky vo vlažnej vode – asi 4 polievkové lyžice, potom pridať ešte tekutý škrob – takto nechať naškrobiť veľkú spodničku. Nechajte ju v škrobe asi 30minút, potom neoplachovať, len vyvesiť a nechať usušiť. Keď je spodnička ešte trocha vlhká dobre ju vyžehlite, aby bola tvrdá.
Brokátová sukňa + lajblík (vesta) – perte v rukách vo vode do 40 stupňov C. Žehlite naruby!
Čižmy:
Krojové čižmy čistite vodou a po vysušení vyleštite krémom (napr. Indulónou). V prípade, že sa vám na čižmách niečo odlepí, alebo pokazí, neopravujte ani nelepte nič sami. Prineste čižmy do súboru, dáme ich opraviť.

Pravidlá DFS Leváranek:
1. Pravidelná účasť na nácvikoch.
2. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov dieťa nácviku nemôže zúčastniť, dá mi vedieť telefonicky alebo prostredníctvom SMS (0905 810 268) rodič dieťaťa, inak má dieťa neprítomnosť neospravedlnenú.
3. Na nácvik chodí dieťa riadne oblečené (tepláky a so sebou tenisky alebo cvičky, dievčatá sukne) a včas. Ak príde neskôr, ospravedlní sa.
4. Na nácvik chodí dieťa pripravené, tzn., že je naučené texty piesní, rečňovaniek a pod.
5. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť plánovaného vystúpenia, rodič mi to včas oznámi.
6. Na vystúpenie chodí dieťa riadne upravené, v čistom a vyžehlenom kroji, dievčatá majú vždy pančuchy, silonky – telovej farby, nie biele, vlasy majú upravené tak, aby nemali ofinu, tzn., vlasy treba pripnúť sponkami a nagélovať, pretože kedysi sa ofiny nenosili, je to moderný prvok.
7. Ak vášmu dieťaťu na vystúpenie nepríde tanečný partner, dieťa sa zapojí do vystúpenia spevom, prípadne použitím ľud. nástrojov, ako sú paličky, ozembuch. Nestojí bokom, ale je za každých okolností aktívne.
8. Počas nácvikov a hlavne počas vystúpení nemôžu mať deti v ústach žuvačku ani cukríky. Je to dôležité nielen z estetického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.
9. Všetky deti, ktoré sa budú pravidelne zúčastňovať nácvikov a vystúpení, budú mať šancu chodiť do táborov, na rôzne akcie pre deti a pod. Je to za odmenu a v tomto smere budem veľmi prísna.
10. Rodičia nemajú počas nacvičovania prístup do tanečnej miestnosti, pretože ich deti sa vtedy správajú inak ako zvyčajne a mňa to vyrušuje. Pri nácvikoch potrebujeme mať s deťmi vzájomný kontakt, a ten je prítomnosťou rodičov a iných rodinných príslušníkov prerušený.

OZ Priatelia Leváranku:
Dňa 9.12.2015 sa uskutočnila výročná schôdza OZ Priatelia Leváranku. Opäť sa volili členovia výboru.
Výsledky:
Zapisovateľka: Mgr.Habová Adriana
Predseda OZ: Valachovičová Svetlana
Podpredseda OZ: Miklušičáková Veronika
Ďalší členovia výboru:
Valachovič Štefan
Kozma Tibor
Pašková Klaudia
Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Hodeková Lucia
Niková Dana