Nácviky

Nácviky:

V utorok 21.9.
15:45 – 16:30 Folklórne mláďatká
16:30 – 17:30 Mladí folkloristi

Milí rodičia!
Nakoľko DFS Leváranek pracuje pod Občianskym združením PRIATELIA LEVÁRANKU, rada by som vás požiadala, aby ste sa v čo najväčšom počte stali členmi aj vy, nakoľko bez dostatočného počtu členov nie je možná činnosť združenia.
Čo to obnáša?
Raz do roka býva 1 schôdza – je to vlastne rodičovské Leváranku, na ktorú by ste mali prísť a symbolické členské 2,-, ktoré je treba zaslať na účet OZ Priatelia Leváranku (môžete to posielať spolu so zápisným na šk.rok 2021/22). Nakoľko nebolo minulý rok možné stretávať sa a teraz to tiež nie je odporúčané, urobíme si to rodičovské takto – písomne.

Ak teda súhlasíte byť členom OZ Priatelia Leváranku, vypíšte prosím prihlášku, zaplaťte 2,-eurá na celý školský rok. Vďaka Združeniu môžeme ďalej poberať 2% z daní, môžeme mať svoj účet a fungovanie DFS Leváranek je oveľa jednoduchšie.

Podmienky členstva v OZ Priatelia Leváranku sú:
Členom môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sa stotožňujú s cieľmi Združenia a súhlasia s jeho stanovami.
Členstvo v Združení je dobrovoľné. Žiadateľ o členstvo musí byť oboznámený so stanovami Združenia. Nový člen bude zapísaný v zozname, ktorý je uložený u predsedu Združenia.
Členom Združenia môže byť len osoba, ktorá nijakým spôsobom nebude poškodzovať dobré meno Združenia a DFS Leváranek.
Stanovy Združenia si môžete pozrieť na web.stránke levaranek.sk v časti kontakty (dolu)

Za minulé obdobie boli v predsedníctve OZ PRIATELIA LEVÁRANKU títo členovia:
Predseda OZ a štatutár: Svetlana Valachovičová
Podpredseda OZ: Michaela Šírová – navrhujem zmenu na  Petronela Skácalová
Ďalší členovia výboru:
Štefan Valachovič
Katarína Jurkovičová
Klaudia Pašková
Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Lucia Hodeková
Dana Niková
Zapisovateľka: Mgr. Denisa Pochylá

Návrh na voľby nového predsedníctva OZ Priatelia Leváranku dostanete od detí na tlačive, kde vyjadríte svoj súhlas zakrúžkovaním ÁNO…..NIE, podpíšete sa a pošlete mi to naspäť po deťoch.
Bude tam aj otázka poplatkov – zápisné do DSF Leváranek na šk.rok 2021/22.
Návrh je 20,-eur na 1.polrok a 20,-eur na 2.polrok. Nakoľko sa zvýšili ceny tovarov za látky, čižmy a pod. a my musíme pristúpiť k zvýšeniu poplatku. Konám tak na základe návrhov od vás rodičov.

Prosím vás, aby ste po deťoch odoslali čo najskôr vyplnené tlačivá aj prihlášku do OZ Priatelia Leváranku, aby sme mohli už bez problémov fungovať tento šk. rok a aby som mohla opätovne vybaviť u notára poberanie 2% z daní.

V novom školskom roku 2021/22 budú deti rozdelené do týchto skupín:

Nácviky budú vždy v UTOROK 15:45 – 16:30hod.
Adrianka Hurbanová, vč. 29, Veľké Leváre
Lenka Hollá, vč. 18, Malé Leváre
Matúško Kratochvíla, vč. 66, Veľké Leváre
Klárka Kratochvílová, vč.66, Veľké Leváre
Pavle Vukovič, vč. 85, Veľké Leváre
Miško Černý, vč. 44, Malé Leváre
Maťko Černý, vč. 44, Malé Leváre
Lenka Masopustová, vč. 90, Veľké Leváre
Laura Masopustová, vč. 90, Veľké Leváre
Kristínka Lukáčová, vč.27, Malé Leváre
Lenka Rigáňová, vč. 28, Veľké Leváre
Hanka Pernecká, vč. 30, Malé Leváre
Hanka Balážová, vč. 31, Veľké Leváre
Ela Gábová, vč. 80, Veľké Leváre
Paťka Kocurová, vč.33, Veľké Leváre
Danko Belák, vč.29, Veľké Leváre
Laura Brichtová, vč. 50, Veľké Leváre
Sebastián Krchňák, vč.82, Veľké Leváre

Mladí folkloristi:
Nácviky budú vždy v UTOROK 16:30– 17:30hod.
Timka Hušeková, vč. 65, Sekule
Šimonko Šeliga, vč. 83, Veľké Leváre
Hanka Hollá, vč. 18, Malé Leváre
Julinka Emrichová, vč. 87, Malé Leváre
Marko Burský, vč. 11, Veľké Leváre
Adelka Královičová, vč. 1, Gajary
Katka Moravčíková, vč. 88, Malacky
Danielka Beňová, vč. 25, Veľké Leváre
Natálka Vašková, vč. 78, Veľké Leváre
Natálka Hudačová, vč. 72, Veľké Leváre
Katka Thumová, vč. 81, Veľké Leváre
Laura Stolárová, vč. 26, Veľké Leváre
Nelka Hýllová, vč. 55, Veľké Leváre
Šimonko Vida, vč. 86, Veľké Leváre
Richard Vasický, vč. 84, Veľké Leváre
Šimonko Kozák, vč.24, Veľké Leváre
Maťko Vereš, vč. 22, Veľké Leváre
Veronika Kubová, vč. 21, Veľké Leváre
Natálka Baďurová, vč. 20, Veľké Leváre
Riško Tóth, vč. 8, Veľké Leváre
Deniska Balec, vč. 3, Veľké Leváre
Tomáš Gába, vč. 80, Veľké Leváre


Cimbálofka Leváranek + speváčky
Nácviky budú vždy v PIATOK  17:30 – 19:00hod.
Laura Pochylá, vč. 16, Veľké Leváre
Lucia Gyepešová, vč.9, Veľké Leváre
Adrián Baláž, vč. 77, Malacky
Patrik Hodek , vč. 12, Veľké Leváre
Šimon Nimsch, vč. 15, Veľké Leváre
_____________

Marek Simko vč. 71, Malacky
Karolína Valachovičová,  Veľké Leváre
Róbert  Pernička, Veľké Leváre
Samuel Rigáň, Veľké Leváre
Veronika Kopečková, Kopčany

speváčky: Natálka Perničková, Veronika Vrablecová, Miška Ochodnická, Laura Stolárová.

JUNIORI
Nácviky budú vždy v PIATOK 19:00 – 20:00hod.
Tomáš Jurkovič, vč. 19, Veľké Leváre
Janka Volková, vč. 54, Veľké Leváre
Sebastián Nízky, vč. 5, Veľké Leváre
Stela Porubská, vč. 80, Veľké Leváre
Daniel Pernička, vč. 23, Veľké Leváre
Eliška Hodeková, vč. 12, Veľké Leváre
Samuel Pernička, vč. 23, Veľké Leváre
Natálka Perničková, vč.23, Veľké Leváre
Kristián Nízky, vč. 5, Veľké Leváre
Sabinka Vrablecová, vč.17, Veľké Leváre
Kristínka Balgavá, vč. 4, Veľké Leváre
Danko Špaček, vč. 2, Veľké Leváre
Miška Ochodnická, vč. 13, Veľké Leváre
Tomáš Pochylý, vč. 16, Veľké Leváre
Veronika Vrablecová, vč. 17, Veľké Leváre
Andrej Hurban, vč.29, Veľké Leváre
Kiarka Voleková, vč. 6, Veľké Leváre
Nikolka Nováková, vč. 66, Veľké Leváre
Vanesska Osuská, vč. 7, Veľké Leváre
Tamarka Habová, vč. 10, Malacky
Kristína Papánková, vč. 14, Veľké Leváre

FSK LEVÁRAN – mládež a dospelí- nácviky každý piatok od 20:00 – 21:30
Nízky Kristián- vč.5, Veľké Leváre
Balgavá Kristínka vč.4, Veľké Leváre
Nízky Sebastián – vč.5, Veľké Leváre
Porubská Stela – vč. 80, Veľké Leváre
Miklušičák Patrik vč.37, Veľké Leváre
Habová Tamarka vč. 10,Malacky
Repka Patrik Veľké Leváre
Skácalová Petronela Veľké Leváre
Svetlana Valachovičová Veľké Leváre – vedúca + členka
Štefan Valachovič  Veľké Leváre
Danka Niková, Veľké Leváre
Nikola Tóthová, Borský Sv.Jur
Monika Ochodnická, Veľké Leváre
Zdenka Vrablecová, Veľké Leváre
Ivan Vrablec, Veľké Leváre
Klaudia Pašková, Malacky
Peter Paška, Malacky
Andrea Gábová, Veľké Leváre
Ľuboš Gába, Veľké Leváre
Nikola Tóthová, Borský Sv.Jur
Lenka Stolárová, Veľké Leváre
Karolína Valachovičová, Veľké Leváre
Tomáš Palkovič, Brodské

Občianske združenie PRIATELIA LEVÁRANKU
Počas výročnej schôdze  OZ zo dňa 14.5.2018 sa konali nové voľby do predsedníctva OZ PRIATELIA LEVÁRANKU.

Výsledky volieb sú nasledovné:
Predseda OZ a štatutár: Svetlana Valachovičová
Podpredseda OZ: Michaela Šírová

Ďalší členovia výboru:
Štefan Valachovič
Katarína Jurkovičová
Klaudia Pašková

Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Lucia Hodeková
Dana Niková

Zapisovateľka: Mgr. Denisa Pochylá


Starostlivosť o slávnostný kroj:

Chlapčenský kroj:

biela krojová košeľa – prať do 40stupňov C buď v rukách, alebo v pračke (program ručné pranie) bez aviváže + naškrobiť tekutým škrobom
modré krojové nohavice – prať do 40stupňov buď v rukách, alebo v pračke s ostatným tmavým prádlom (žehlíme naruby)
modrá vestička krojová – prať v rukách – jemne – neškrobiť – žehliť opatrne naruby
biela krojová vreckovka z nohavíc – prať spoločne s košeľou + naškrobiť!
Dievčenský kroj:
Všetky biele súčasti kroja (malá spodnička, veľká spodnička, biela blúzka, krézel na krk, zásterka) perieme buď v rukách do 40stupňov C, alebo v pračke bez aviváže – program ručné pranie.
Škrobenie:
v tekutom škrobe – malá spodnička, biela blúzka, krézel, zásterka
škrobenie – Gustin (škrobová múčka na varenie) rozmiešať a dobre rozšľahať hrudky vo vlažnej vode – asi 4 polievkové lyžice, potom pridať ešte tekutý škrob – takto nechať naškrobiť veľkú spodničku. Nechajte ju v škrobe asi 30minút, potom neoplachovať, len vyvesiť a nechať usušiť. Keď je spodnička ešte trocha vlhká dobre ju vyžehlite, aby bola tvrdá.
Brokátová sukňa + lajblík (vesta) – perte v rukách vo vode do 40 stupňov C. Žehlite naruby!
Čižmy:
Krojové čižmy čistite vodou a po vysušení vyleštite krémom (napr. Indulónou). V prípade, že sa vám na čižmách niečo odlepí, alebo pokazí, neopravujte ani nelepte nič sami. Prineste čižmy do súboru, dáme ich opraviť.

Pravidlá DFS Leváranek:
1. Pravidelná účasť na nácvikoch.
2. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov dieťa nácviku nemôže zúčastniť, dá mi vedieť telefonicky alebo prostredníctvom SMS (0905 810 268) rodič dieťaťa, inak má dieťa neprítomnosť neospravedlnenú.
3. Na nácvik chodí dieťa riadne oblečené (tepláky a so sebou tenisky alebo cvičky, dievčatá sukne) a včas. Ak príde neskôr, ospravedlní sa.
4. Na nácvik chodí dieťa pripravené, tzn., že je naučené texty piesní, rečňovaniek a pod.
5. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť plánovaného vystúpenia, rodič mi to včas oznámi.
6. Na vystúpenie chodí dieťa riadne upravené, v čistom a vyžehlenom kroji, dievčatá majú vždy pančuchy, silonky – telovej farby, nie biele, vlasy majú upravené tak, aby nemali ofinu, tzn., vlasy treba pripnúť sponkami a nagélovať, pretože kedysi sa ofiny nenosili, je to moderný prvok.
7. Ak vášmu dieťaťu na vystúpenie nepríde tanečný partner, dieťa sa zapojí do vystúpenia spevom, prípadne použitím ľud. nástrojov, ako sú paličky, ozembuch. Nestojí bokom, ale je za každých okolností aktívne.
8. Počas nácvikov a hlavne počas vystúpení nemôžu mať deti v ústach žuvačku ani cukríky. Je to dôležité nielen z estetického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.
9. Všetky deti, ktoré sa budú pravidelne zúčastňovať nácvikov a vystúpení, budú mať šancu chodiť do táborov, na rôzne akcie pre deti a pod. Je to za odmenu a v tomto smere budem veľmi prísna.
10. Rodičia nemajú počas nacvičovania prístup do tanečnej miestnosti, pretože ich deti sa vtedy správajú inak ako zvyčajne a mňa to vyrušuje. Pri nácvikoch potrebujeme mať s deťmi vzájomný kontakt, a ten je prítomnosťou rodičov a iných rodinných príslušníkov prerušený.