Nácviky

MIMORIADNE NÁCVIKY PRED FESTIVALOM “Detské krojované slávnosti” vo Veľkých Levároch:

3.skupina:
25.mája ŠTVRTOK – 17:00 – 17:30hod. spolu so 4.sk. v KULTÚRNOM DOME

4.skupina:
25.mája ŠTVRTOK – 17:00 – 17:30hod. spolu s 3.sk.

Folklórna skupina LEVÁRAN + Cimbálofka Leváranek:.
25.mája – ŠTVRTOK  v kultúrnom dome zmena času: 17:30 do 18:00hod.

Informácie k festivalu Detské krojované slávnosti 27.5.2017
Deti z Leváranku prídu v sobotu do KD až pred 13:30hod. Pokiaľ si chcú dať párky, prídu o niečo skôr. Sprievod sa začína o 14:00hod. od kultúrneho domu k Habánom. Všetci majú slávnostné kroje a čižmy,chlapci klobúky. Malé dievčatá majú biele blúzky, modrotlačové sukne, biele zásterky a biele ručníčky na hlave, čierne topánky. Chlapci z ml.skupiny majú oblečené ľanové oblečenie a čierne topánky.

POMOC RODIČOV K FESTIVALU:
Pečenie
za plech alebo krabicu koláčov (do ruky, radšej suchšie, aj slané) – VŠETCI rodičia!
Koláče noste prosím do Pastoračného centra (pri habánskej kaplnke) v SOBOTU 27.5.medzi 10:00 – 11:00hod.-p.Krebsová preberá koláče
Výroba stužiek FSK LEVÁRAN a rodičiaPredaj stužiek – ľubovoľný príspevok pre Leváranek – krojované dievčatá Lucia Kozmová a Peťka Skácalová, Príprava tomboly – Zdenka Vrablecová + Fsk Leváran
Predaj lístkov a výdaj okamžitej tomboly v stánku – Katka Jurkovičová, Janka Majerská a Miška Šírová
Tabule do sprievodu- Valachovič, Valachovičová
UTOROK 23.5.
Príchod dobrovoľníkov
(rodičov s deťmi) do ŠvP Písečnázvítanie sa s poľským súborom – čas upresním
STREDA 24.5.

V stredu o 19:30hod. bude vo farskej záhrade na fare opekačka pre deti z Poľska a naše deti. Prídite s deťmi, kto môže a prineste si špekačku a palicu. Chleba a kečup s horčicou bude zabezpečený.
ŠTVRTOK
Priviesť májky na výzdobu festivalu – Valachovič, Repáň, Vrablec – vyzdobenie a osadenie májok pred KD v poobedňajších hodinách okolo 15:00. Kto chce pomôcť s osadením a výzdobou nech zavolá.
upratanie
Pastoračného centra – p.Osuská
prevoz vecí zo školy do KD, prevoz cimbalu, aparatúry – Valachovič, ?????(dohovor po telefóne)
Výzdoba kultúrneho domu a kinosály  – všetci rodičia – čas od 15:00 do 18:00hod.
PIATOK- 26.5.
ráno –
tovar od firmy Berto ………Valachovič
Výlet s Poliakmi na Devín + do Bratislavy – Valachovičová, p. Lukáčová + niekto z rodičov………….?
Varenie gulášu
v kuchyni KD- pán Kujan ….dohaduje to p.Vrablecová ………..divina? (p.Nimsch) z Moravy
v PIATOK
medzi 16:00 – 17:00 príchod súboru Písečánek – rodiny, ktoré ich majú ubytovať prídu o 16:00hod. do KD. Po večeri bude zadelenie detí do rodin. (zabezpečiť raňajky v sobotu a v nedeľu + urobiť deťom program v piatok večer)
FSK Leváran + FSK Písečan dospelí – Malacky Bowling o 19:30hod.autami (dohaduje p. Vrablecová)
SOBOTA 27.5.

Od 10:00hod. – značkovanie trasy sprievodu krep. stužkami –Dobrovoľníci ……………….?
Malacky – chlebíčky zo Studenej kuchyne + nákup pre súbory ……………….Valachovič, Valachovičová
12:00– 13:00 v KD – vydávanie párkov pre súbory- p. Koláriková, p.Hurbanová, p.Babinská
Pomoc pri obsluhe na porade vedúcich – D. Niková, K.Pašková, A.Habová.
pomoc pri zoraďovaní do sprievodu …..Habová, Niková.
Služby rodičov v Habánoch v stánku s občerstvením pri pódiu (koláče, malinovky….):
14:30 – 15:30- Hodeková, Nimschová, Papánková.
15:30 – 16:30 – p.Zemánková, Henteková, Hudačová, Hájková T.
16:30 – do konca festivalu – p.Jurkovič M., Špaček K., Včelková A.
TERMOSKY NA KÁVU ….prinesie p.Majerská + Babinská
Umelé pohárky – previesť z KD do Habánov ….doborovoľníci……..? KYTICE pre vedúcich ………….Danka Niková
Vyzdobiť dva stánky v Habánoch (občerstvenie + tombola)- výrazne! Dobrovoľníci …………….?
Sobota večer …….pomoc pri večeri v KD– vydávanie gulášu – Henteková, Suchá + dobrovoľníci ……..?
Priniesť do KD chleby k večeri…………………p. Včelková – 20krájaných chlebov
NEDEĽA:
Príprava vystúpenia v kostole…..R.Pernička
Po festivale v nedeľu v podvečer  bude treba aj upratať KD a previesť veci do ZŠ- p.Koláriková, Jurkovič M. + rodičia, ktorí môžu prísť! Prosím rodičov, ktorí nie sú nikde zadelení, aby pomoholi tam, kde bude práve treba podľa situácie, kde je napísané DOBOROVOĽNÍCI!!!
Všetkým čo najsrdečnejšie ĎAKUJEM!!!! Robíme to pre naše deti!!   Vedúca súboru (0905810268)


Zmeny v nácvikoch v letnom čase pre 4.sk a cimbalofku mladšiu:
Každý PIATOK:
17:15 – 18:15 – nácviky 4.skupiny
18:15 – 19:15 – nácviky mladšej Cimbálofky Leváranek
19:15 – FSK Leváran + Cimbálofka Leváranek
20:15 – Cimbálofka Leváranek


POZOR! Od nového roka sa spojí 3A a 3B skupina do jednej  – 3.skupiny!

Školský rok 2016/2017 – NOVÉ NÁCVIKY:

UTOROK -
15:30 – 16:15hod. – 1.skupina + 2.skupina spoločne

16:15 – 17:15hod. – 3skupina

PIATOK-  
16:00 – 17:00hod. – 4.skupina
17:00 – 18:00hod. – MLADÁ CIMBALOVKA
18:00- 19:00hod. – CIMBALOFKA LEVÁRANEK
19:00 – 21:00hod. – FSK LEVÁRAN

NOVÉ SKUPINY SÚBORU LEVÁRANEK V šk. roku 2016/2017:

1.SKUPINA:
Natálka Hudačová, vč. 72, Veľké Leváre
Barborka Tellárová vč.73 Veľké Leváre
Mercedes Maťová vč. 75 Malé Leváre
Paťko Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Miško Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Nelka Hýllová vč.55, Veľké Leváre
Ninka Šebestová vč.51, Malé Leváre
Dominik Babinský vč.21, Malé Leváre
Adam Mansour vč. 38, Veľké Leváre

2.SKUPINA:
Nikoletka Hýllová vč.55, Veľké Leváre
Karinka Semrisová vč. 57 Veľké Leváre
Kiara Voleková vč.6, Veľké Leváre
Emka Zemánková, vč. 65, Veľké Leváre
Veronika Vrablecová vč.17, Veľké Leváre
Sandra Sklenáková vč.3, Veľké Leváre
Natálka Vašková, vč.78   Veľké Leváre

3. SKUPINA:
Vanesska Osuská vč. 7, Veľké Leváre
Klárka Semrisová vč.57, Veľké Leváre
Nikolka Nováková vč.66., Veľké Leváre
Lea Hroncová vč.26, Suchohrad
Mirka Repáňová vč.1, Veľké Leváre
Natálka Perničková vč.23, Veľké Leváre
Danko Špaček vč. 2, Veľké Leváre
Gerbáčová Timka vč.76, Malacky
Haba Artur vč.10, Malacky
Hájková Tamarka vč.24, Veľké Leváre
Pochylý Tomáš vč.16, Veľké Leváre
Gyepešová Lucka vč.9, Veľké Leváre
Šimon Nimsch vč. 15, Veľké Leváre
Papánková Kristínka vč.14, Veľké Leváre
Dobrovič Peter vč. 74, Veľké Leváre
Kolárik Marcel vč.61, Veľké Leváre
Andrej Hurban vč. 29,Veľké Leváre

4.SKUPINA:
Pochylá Laura vč. 16, Veľké Leváre
Volková Janka vč. 54, Veľké Leváre
Jurkovič Tomáš vč.19, Veľké Leváre
Nízky Sebastián vč.5, Veľké Leváre
Krebsová Olivka vč. 53, Veľké Leváre
Volek Kristián vč.6, Veľké Leváre
Hodeková Eliška vč.12, Veľké Leváre
Pernička Daniel vč.23, Veľké Leváre
Pernička Samuel vč.23, Veľké Leváre
Vrablecová Sabínka vč.17, Veľké Leváre
Kovariková Barborka vč.13, Veľké Leváre
Nízky Kristián vč.5, Veľké Leváre
Balgavá Kristínka vč.4, Veľké Leváre

Folklórna skupina LEVÁRAN:
každý piatok od 19:15 – 21:15hod.

Halíková Natálka vč.31, Veľké Leváre
Miklušičák Patrik vč.37, Veľké Leváre
Repka Patrik, vč.41, Veľké Leváre
Miklušičák Jakub vč.37, Veľké Leváre
Kozmová Lucia vč.44, Veľké Leváre
Skácalová Petronela vč.8, Veľké Leváre
Habová Tamarka vč.10, Malacky
Vrablecová Karolínka vč.17, Veľké Leváre
Svetlana Valachovičová Veľké Leváre – vedúca + členka
Štefan Valachovič Veľké Leváre
Danka Niková, Veľké Leváre
Zdenka Vrablecová, Veľké Leváre
Ivan Vrablec, Veľké Leváre
Adriana Habová, Malacky
Klaudia Pašková, Malacky
Peter Paška, Malacky

„CIMBALOFKA“ LEVÁRANEK:

Nácviky budú každý piatok – zmena od 22.4.-  19:15 – 21:00hod.
Karolína Valachovičová vč.50, Veľké Leváre /cimbal,fúkacia harmonika, fujara + spev/
Samuel Rigáň vč. 70, Závod (harmonika-kontry)
Marek Simko vč. 71, Malacky /husle + spev/- PRIMÁŠ
Veronika Kopečková, Kopčany – výpomoc – druhé husle + spev
Nikola Lániková, Holíč – výpomoc  – tretie husle + spev (občas kontrabas)
Robert Pernička, Veľké Leváre /kontrabas + spev, zvukár na miestnych podujatiach, grafik plagátov pre Leváranek a veľa iného)

Mladá “cimbalofka” Leváranek:

Nácviky budú každý piatok – zmena od 22.4. – 18:15 – 19:15hod.
Sabínka Vrablecová – primáš – Veľké Leváre
Klárka Semrisová – prvé husle – Veľké Leváre
Laura Pochylá – druhé husle – Veľké Leváre
Olívia Krebsová – kotra- Veľké Leváre
Karolínka Vrablecová -basa – Veľké Leváre
Karinka Semrisová – cimbal – Veľké Leváre
Adrián Baláž -klarinet -Veľké Levárevs 77

Poplatok 20,-eur ako zápisné na šk.rok 2016-2017 prosím uhraďte na účet OZ Priatelia Leváranku do 15. októbra.
Rodičia, ktorí ste členmi Občianskeho združenia Priatelia Leváranku, uhraďte prosím Vás aj členské na šk.rok 2016-2017 sumou 2,-eurá na člena na ten istý účet a variabilné číslo vášho dieťaťa.

Číslo účtu: 3272076002/5600
IBAN: SK6856000000003272076002
BIC-SWIFT: KOMASK2X
Variabilné číslo – každé dieťa má pridelené pri svojom mene v zozname,(súrodenci majú rovnaké)
do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa.

Starostlivosť o slávnostný kroj:
Chlapčenský kroj:
biela krojová košeľa – prať do 40stupňov C buď v rukách, alebo v pračke (program ručné pranie) bez aviváže + naškrobiť tekutým škrobom
modré krojové nohavice – prať do 40stupňov buď v rukách, alebo v pračke s ostatným tmavým prádlom (žehlíme naruby)
modrá vestička krojová – prať v rukách – jemne – neškrobiť – žehliť opatrne naruby
biela krojová vreckovka z nohavíc – prať spoločne s košeľou + naškrobiť!
Dievčenský kroj:
Všetky biele súčasti kroja (malá spodnička, veľká spodnička, biela blúzka, krézel na krk, zásterka) perieme buď v rukách do 40stupňov C, alebo v pračke bez aviváže – program ručné pranie.
Škrobenie:
v tekutom škrobe – malá spodnička, biela blúzka, krézel, zásterka
škrobenie – Gustin (škrobová múčka na varenie) rozmiešať a dobre rozšľahať hrudky vo vlažnej vode – asi 4 polievkové lyžice, potom pridať ešte tekutý škrob – takto nechať naškrobiť veľkú spodničku. Nechajte ju v škrobe asi 30minút, potom neoplachovať, len vyvesiť a nechať usušiť. Keď je spodnička ešte trocha vlhká dobre ju vyžehlite, aby bola tvrdá.
Brokátová sukňa + lajblík (vesta) – perte v rukách vo vode do 40 stupňov C. Žehlite naruby!
Čižmy:
Krojové čižmy čistite vodou a po vysušení vyleštite krémom (napr. Indulónou). V prípade, že sa vám na čižmách niečo odlepí, alebo pokazí, neopravujte ani nelepte nič sami. Prineste čižmy do súboru, dáme ich opraviť.

Pravidlá DFS Leváranek:
1. Pravidelná účasť na nácvikoch.
2. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov dieťa nácviku nemôže zúčastniť, dá mi vedieť telefonicky alebo prostredníctvom SMS (0905 810 268) rodič dieťaťa, inak má dieťa neprítomnosť neospravedlnenú.
3. Na nácvik chodí dieťa riadne oblečené (tepláky a so sebou tenisky alebo cvičky, dievčatá sukne) a včas. Ak príde neskôr, ospravedlní sa.
4. Na nácvik chodí dieťa pripravené, tzn., že je naučené texty piesní, rečňovaniek a pod.
5. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť plánovaného vystúpenia, rodič mi to včas oznámi.
6. Na vystúpenie chodí dieťa riadne upravené, v čistom a vyžehlenom kroji, dievčatá majú vždy pančuchy, silonky – telovej farby, nie biele, vlasy majú upravené tak, aby nemali ofinu, tzn., vlasy treba pripnúť sponkami a nagélovať, pretože kedysi sa ofiny nenosili, je to moderný prvok.
7. Ak vášmu dieťaťu na vystúpenie nepríde tanečný partner, dieťa sa zapojí do vystúpenia spevom, prípadne použitím ľud. nástrojov, ako sú paličky, ozembuch. Nestojí bokom, ale je za každých okolností aktívne.
8. Počas nácvikov a hlavne počas vystúpení nemôžu mať deti v ústach žuvačku ani cukríky. Je to dôležité nielen z estetického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.
9. Všetky deti, ktoré sa budú pravidelne zúčastňovať nácvikov a vystúpení, budú mať šancu chodiť do táborov, na rôzne akcie pre deti a pod. Je to za odmenu a v tomto smere budem veľmi prísna.
10. Rodičia nemajú počas nacvičovania prístup do tanečnej miestnosti, pretože ich deti sa vtedy správajú inak ako zvyčajne a mňa to vyrušuje. Pri nácvikoch potrebujeme mať s deťmi vzájomný kontakt, a ten je prítomnosťou rodičov a iných rodinných príslušníkov prerušený.

OZ Priatelia Leváranku:
Dňa 9.12.2015 sa uskutočnila výročná schôdza OZ Priatelia Leváranku. Opäť sa volili členovia výboru.
Výsledky:
Zapisovateľka: Mgr.Habová Adriana
Predseda OZ: Valachovičová Svetlana
Podpredseda OZ: Miklušičáková Veronika
Ďalší členovia výboru:
Valachovič Štefan
Kozma Tibor
Pašková Klaudia
Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Hodeková Lucia
Niková Dana