Nácviky

Nácviky v utorok 23.10.2018
15:45 – 16:30hod. Folklórne mláďatká
16:30 – 17:30hod. Švárni folkloristi
Nezabudnite si prísť vyplatiť vstupenky na zábavu a tiež priniesť TOMBOLU!

Najbližšie vystúpenie:
21.10. nedeľa – Kultúrny dom Veľké Leváre – pre dôchodcov – vystupuje skupina Švárni folkloristi + speváčky súboru + harmonikár
Vystupujú:
hudba: Samo Rigáň
speváci: Laura Pochylá, Adrián Baláž
tanečníci:
Karinka Semrisová, Andrej Hurban,
Kiara Voleková, Sandra Sklenáková
Klárka Semrisová, Danko Špaček
Lea Hroncová, Vanesska Osuská
Natálka Perničková, Tomáš Pochylý
Nikolka Nováková

Pokyny k výročnej  Katarínskej zábave 27.10.2018
KATARÍNSKU ZÁBAVU PORIADAME KAŽDOROČNE NA  ZÍSKANIE FINANCIÍ PRE ČLENOV DFS LEVÁRANEK, NA ÚHRADY CIEST NA VYSTÚPENIA A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE SÚBORU. PRETO PROSÍM V PRVOM RADE VÁS- RODIČOV DETÍ, KTORÉ SÚ ČLENMI SÚBORU O POMOC!
ŠTVRTOK 25.10.
o 17:00hod. pomoc pri prevoze vecí a hudobných nástrojov zo školy do KD. (hlavne chlapov). Kto môže aspoň 1 človek nech príde autom.
PIATOK – 26.10.

O 16:00- nácvik detí v sále KD, ktoré boli vybrané na vystupovanie na zábave
Od 17:00 do večera
–  pomoc pri výzdobe kultúrneho domu – potrebujeme pomoc viacerých rodičov ( výzdoba vestibulu, príprava bufetu, výzdoba sály, rozmiestnenie stolov, umývanie príborov a pohárov v kuchyni, rozloženie pódia (chlapi) aparatúry, výzdoba stropu, balenie tomboly na poslednú chvíľu……)
PROSÍM VŠETKÝCH RODIČOV, ABY NAPIEKLI KOLÁČE K ZÁBAVE !!!! Tradične každú zábavu ponúkame koláčiky ku káve ako pozornosť a vďačnosť rodičov detí z Leváranku!
SOBOTA 27.10.
- od 11:00 do 12:30
môžete nosiť koláčiky v krabičkách (podpísaných)  do kultúrneho domu
- od 10:30hod. – pomoc rodičov  – pomoc kuchárke napr. pri šúpaní zemiakov na šalát …..
- od 11:00hod. – pomoc rodičov – leštenie a roznos pohárov, tanierov, príprava na stoly ….dokončenie z PIATKA
info pre vystupujúcich: deti prídu v krojoch do KD o 19:00hod.v krojoch
Fsk Leváran – tanečníci aj hudba prídu do KD už o 18:00hod.
NEDEĽA 28.10.
- prosím rodičov, ktorí nemôžu pomôcť pred zábavou, aby nám prišli pomôcť s upratovaním po zábave
- o 15:00hod.
sa stretneme  pri kultúrnom dome. Nakoľko bude treba veľa vecí poodvážať, môže prísť niekto autom (s väčším kufrom). S predošlých rokov máme zlú skúsenosť s pomocou po zábave, preto budem veľmi vďačná, keď si nájdete niekto čas a nenecháte to na pár ľuďoch. Ďakujem!
Pokyny pre obsluhu, pomoc v kuchyni a v bufete:
Prosím vás, aby ste prišli v deň zábavy t.j. 19.11. najneskôr o 18:00hod. do kultúrneho domu!

Rodičov, ktorí majú pripravenú tombolu k zábave prosím, aby ju priniesli čo  najskôr. Tí, ktorí si ešte neboli vyplatiť vstupenky na zábavu tak prosím urobte čo najskôr. Ďakujem!
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi pomôžu pred zábavou aj po zábave a samozrejme aj tým, ktorí prispeli do tomboly! Veľmi sa teším z toho, že sa nájdu rodičia, alebo starí rodiča našich detí z Leváranku, ktorí mi nezištne pomáhajú a podporujú ma!
Ďakujem všetkým pomocníkom počas zábavy a tiež tým, ktorí si zakúpili vstupenku a prídu ako hostia, čím finančne opäť pomôžu našim deťom a mládeži!  S úctou vedúca súboru.

Prosím rodičov, aby uhradili poplatok 20,- EUR za šk.rok 2018/2019 do 20.októbra! Nakoľko potrebujeme, aby ste podporili Občianske združenie PRIATELIA LEVÁRANKU, ktoré sa skladá z rodičov a sympatizantov súboru, uhraďte prosím naviac 2,-eurá na 1rok. Ideálne je, keď pošlete na účet spolu 22,-eur alebo za oboch rodičov 4,-eura, teda 24,-euro. Občianske združenie nám pomáha finančne, nakoľko môžeme žiadať 2% z dane a môžeme tým pádom uhrádzať poistenia, cesty autobusom, nákup krojov a pod.  Ďakujem za pochopenie.

Číslo účtu: 3272076002/5600
IBAN: SK6856000000003272076002
BIC-SWIFT: KOMASK2X
Variabilné číslo – každé dieťa má pridelené pri svojom mene v zozname,(súrodenci majú rovnaké)
do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa.


NOVÉ SKUPINY školský rok 2018/2019:

Skupina: FOLKLÓRNE MLÁĎATKÁ – nácviky každý utorok 15:45 – 16:30
Mercedes Maťová vč. 75 Malé Leváre
Miško Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Nelka Hýllová vč.55, Veľké Leváre
Dominik Babinský vč.21, Malé Leváre
Natálka Vašková, vč.78 Veľké Leváre
Hanka Hollá, vč. 18, Malé Leváre
Matúško Kratochvíla, vč.66, Veľké Leváre
Katka Moravčíková, vč.70, Malacky
Adelka Kráľovičová, vč.1, Gajary
Tímea Hušeková, vč.65, Sekule
Ninka Semris, vs. 81, Malé Leváre
Mateo Allert, vs. 82, Veľké Leváre
Šimon Šeliga, vs. 83, Veľké Leváre
Paťko Popaďák vč. 11 Veľké Leváre
Danko Vasický vč.84, Veľké Leváre
Pavle Vukovic vč.85, Veľké Leváre

ŠVÁRNI FOLKLORISTI – nácviky každý utorok 16:30 – 17:30hod.
Michaela Ochodnická vč. 13, Veľké Leváre
Karinka Semrisová vč. 57 Veľké Leváre
Kiara Voleková vč.6, Veľké Leváre
Sandra Sklenáková vč.3, Veľké Leváre
Danko Špaček vč. 2, Veľké Leváre
Andrej Hurban vč. 29,Veľké Leváre
Lea Hroncová vč.26, Suchohrad
Pochylý Tomáš vč.16, Veľké Leváre
Natálka Perničková vč.23, Veľké Leváre
Vanesska Osuská vč. 7, Veľké Leváre
Nikolka Nováková vč.66., Veľké Leváre
Hájková Tamarka vč.24, Veľké Leváre

CIMBÁLOFKA LEVÁRANEK – nácvik každý piatok od 18:00 – 19:00hod.
Laura Pochylá- primáš + spev
Klárka Semrisová – prvé husle + spev
Šimon Nimsch-kontrabas + spev
Karinka Semrisová – cimbal + spev
Lucia Gyepešová – cimbal
Tomáš Kondla – cimbal
Adrián Baláž -klarinet + spev
Patrik Hodek – akordeón

+ Cimbálofka Leváranek staršia spoločne s mladšou cimbálofkou
Samostatné nácviky zvlášť budú mať  podľa dohody a času!

Marek Simko – vč. 71, Malacky- PRIMÁŠ + spev
Karolína Valachovičová vč.50, Veľké Leváre /cimbal,fúkacia harmonika, fujara/
Robert Pernička, Veľké Leváre /kontrabas + spev, zvukár na miestnych podujatiach, grafik)

Samuel Rigáň  Závod (harmonika-kontry)
Veronika Kopečková, Kopčany – výpomoc – druhé husle + spev
Monika Ochodnická – spev


Folkloristi – JUNIORI - nácviky každý piatok 19:00 – 20:00hod.
Šimon Nimsch vč. 15, Veľké Leváre
Gyepešová Lucka vč.9, Veľké Leváre
Kolárik Marcel vč.61, Veľké Leváre
Klárka Semrisová vč.57, Veľké Leváre
Adrián Baláž, vč. 77, Veľké Leváre
Gerbáčová Timka vč.76, Malacky
Jurkovič Tomáš vč.19, Veľké Leváre
Volková Janka vč. 54, Veľké Leváre
Nízky Sebastián vč.5, Veľké Leváre
Porubská Stela vč.80, Veľké Leváre
Papánková Kristínka vč.14, Veľké Leváre
Kujanová Romana vč. 20, Veľké Leváre
Pernička Daniel vč.23, Veľké Leváre
Hodeková Eliška vč.12, Veľké Leváre
Pernička Samuel vč.23, Veľké Leváre
Pochylá Laura vč. 16, Veľké Leváre
Nízky Kristián vč.5, Veľké Leváre
Habová Tamarka vč.10, Malacky

Fsk LEVÁRAN – mládež a dospelí- nácviky každý piatok 20:00 – 21:00hod.
Nízky Kristián- vč.5, Veľké Leváre
Balgavá Kristínka vč.4, Veľké Leváre
Nízky Sebastián – vč.5, Veľké Leváre
Habová Tamarka vč.10, Malacky
Halíková Natálka vč.31, Veľké Leváre

Miklušičák Patrik vč.37, Veľké Leváre
Repka Patrik, vč.41, Veľké eváre
Miklušičák Jakub vč.37, Veľké Leváre
Kozmová Lucia vč.44, Veľké Leváre
Skácalová Petronela vč.8, Veľké Leváre
Svetlana Valachovičová Veľké Leváre – vedúca + členka
Štefan Valachovič Veľké Leváre
Danka Niková, Veľké Leváre vč. 54
Zdenka Vrablecová, Veľké Leváre vč.17
Ivan Vrablec, Veľké Leváre vč.17
Monika Ochodnická, Veľké Leváre, vč.13
Klaudia Pašková, Malacky, vč.71
Peter Paška, Malacky, vč.71
Tomáš Palkovič – hosťujúci člen, Brodské

Občianske združenie PRIATELIA LEVÁRANKU
Počas výročnej schôdze  OZ zo dňa 14.5.2018 sa konali nové voľby do predsedníctva OZ PRIATELIA LEVÁRANKU.

Výsledky volieb sú nasledovné:
Predseda OZ a štatutár: Svetlana Valachovičová
Podpredseda OZ: Michaela Šírová

Ďalší členovia výboru:
Štefan Valachovič
Katarína Jurkovičová
Klaudia Pašková

Členovia kontrolnej komisie:
Mgr. Lucia Hodeková
Dana Niková

Zapisovateľka: Mgr. Denisa Pochylá


Starostlivosť o slávnostný kroj:

Chlapčenský kroj:

biela krojová košeľa – prať do 40stupňov C buď v rukách, alebo v pračke (program ručné pranie) bez aviváže + naškrobiť tekutým škrobom
modré krojové nohavice – prať do 40stupňov buď v rukách, alebo v pračke s ostatným tmavým prádlom (žehlíme naruby)
modrá vestička krojová – prať v rukách – jemne – neškrobiť – žehliť opatrne naruby
biela krojová vreckovka z nohavíc – prať spoločne s košeľou + naškrobiť!
Dievčenský kroj:
Všetky biele súčasti kroja (malá spodnička, veľká spodnička, biela blúzka, krézel na krk, zásterka) perieme buď v rukách do 40stupňov C, alebo v pračke bez aviváže – program ručné pranie.
Škrobenie:
v tekutom škrobe – malá spodnička, biela blúzka, krézel, zásterka
škrobenie – Gustin (škrobová múčka na varenie) rozmiešať a dobre rozšľahať hrudky vo vlažnej vode – asi 4 polievkové lyžice, potom pridať ešte tekutý škrob – takto nechať naškrobiť veľkú spodničku. Nechajte ju v škrobe asi 30minút, potom neoplachovať, len vyvesiť a nechať usušiť. Keď je spodnička ešte trocha vlhká dobre ju vyžehlite, aby bola tvrdá.
Brokátová sukňa + lajblík (vesta) – perte v rukách vo vode do 40 stupňov C. Žehlite naruby!
Čižmy:
Krojové čižmy čistite vodou a po vysušení vyleštite krémom (napr. Indulónou). V prípade, že sa vám na čižmách niečo odlepí, alebo pokazí, neopravujte ani nelepte nič sami. Prineste čižmy do súboru, dáme ich opraviť.

Pravidlá DFS Leváranek:
1. Pravidelná účasť na nácvikoch.
2. V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov dieťa nácviku nemôže zúčastniť, dá mi vedieť telefonicky alebo prostredníctvom SMS (0905 810 268) rodič dieťaťa, inak má dieťa neprítomnosť neospravedlnenú.
3. Na nácvik chodí dieťa riadne oblečené (tepláky a so sebou tenisky alebo cvičky, dievčatá sukne) a včas. Ak príde neskôr, ospravedlní sa.
4. Na nácvik chodí dieťa pripravené, tzn., že je naučené texty piesní, rečňovaniek a pod.
5. V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť plánovaného vystúpenia, rodič mi to včas oznámi.
6. Na vystúpenie chodí dieťa riadne upravené, v čistom a vyžehlenom kroji, dievčatá majú vždy pančuchy, silonky – telovej farby, nie biele, vlasy majú upravené tak, aby nemali ofinu, tzn., vlasy treba pripnúť sponkami a nagélovať, pretože kedysi sa ofiny nenosili, je to moderný prvok.
7. Ak vášmu dieťaťu na vystúpenie nepríde tanečný partner, dieťa sa zapojí do vystúpenia spevom, prípadne použitím ľud. nástrojov, ako sú paličky, ozembuch. Nestojí bokom, ale je za každých okolností aktívne.
8. Počas nácvikov a hlavne počas vystúpení nemôžu mať deti v ústach žuvačku ani cukríky. Je to dôležité nielen z estetického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.
9. Všetky deti, ktoré sa budú pravidelne zúčastňovať nácvikov a vystúpení, budú mať šancu chodiť do táborov, na rôzne akcie pre deti a pod. Je to za odmenu a v tomto smere budem veľmi prísna.
10. Rodičia nemajú počas nacvičovania prístup do tanečnej miestnosti, pretože ich deti sa vtedy správajú inak ako zvyčajne a mňa to vyrušuje. Pri nácvikoch potrebujeme mať s deťmi vzájomný kontakt, a ten je prítomnosťou rodičov a iných rodinných príslušníkov prerušený.