Vitajte na stránke detského folklórneho súboru Leváranek

Záhorák, 9. novembra 2008

Detský folklórny súbor Leváranek oslávil piate narodeniny veľkolepo

VO VEĽKÝCH LEVÁROCH OŽILA KULTÚRA
Keď sa tak túlam po Záhorí, zisťujem, že niekde sa stále niečo deje, ale niektoré obce sú v tomto smere akési spiace Ruženky – chýba im princ, ktorú by ich zobudil a prebral k čipernému životu. Vo Veľkých Levároch tiež prežívali podobný útlm, no pred piatimi rokmi nastal obrat a postupne sa tu začínalo driapkať na svet čosi činorodé a skvelé – nielen pre detičky, ale aj pre dospelých. Svetlana Valachovičová, vychováteľka v ZŠ s MŠ, založila najprv viacžánrový hudobný krúžok v Základnej škole s materskou školou Veľké Leváre a ten sa časom premenil na detský folklórny súbor (DFS) Leváranek. V súčasnosti má viac ako polstovky členov vo veku od 2,5 roka (najmladším je Tomáško Kovarovič)  do sedemnástich! A – piate narodeniny, ktoré v obci oslávili naozaj veľkolepo!

Hlavnou inšpiráciou láska k folklóru
V sobotu 25. októbra popoludní sa do domu kultúry začali schádzať najprv mladí folkloristi a potom hostia, novinári a diváci. Po štvrtej hodine zaznela úvodná pesnička Ty hodziny levárské v podaní dvoch krojovaných dievčeniec. „Ty hodziny levárské sú velice cigánské, / éj, ked zas mjeli štyri byt, kázaua mi miuá príst. // Štyri biuo, pjet biuo, miuej doma nebyuo, / éj, byua ona v hájíčku, žaua koňom trávičku.“
Potom sa na pódium dostavila Svetlana Valachovičová, ktorá v sále privítala všetkých prítomných a osobitne starostu Štefana Kudličku s manželkou, riaditeľa ZŠ s MŠ Martina Potočňáka a čestných hostí. Helenku Jurasovovú-Blahovú, dcéru legendárneho operného speváka a zberateľa ľudových piesní Dr. Janka Blahu zo Skalice, Juliannu Kučerkovú, ktorá v minulosti viedla úspešný DFS Sekulánek a ktorá je  pomocníčkou a anjelom strážnym DFS Leváranek. Privítala tiež Tóna Ivánka, ľudového rozprávača z Chropova, a folkloristku Aničku Škríbovú, Jozefa Halcina za internetové rádio Janko Hraško a riaditeľku Malokarpatského osvetového strediska v Modre Annu Píchovú. V publiku sedela aj krajčírka Daniela Krajčírová, ktorá pre DFS Leváranek ušila všetky kroje, ktoré im zaplatila obec, a Oľga Ballayová, učiteľka spevu na ZUŠ v Malackách, spolupracovníčka DFS v oblasti hlasovej výchovy.
Levárančiatka mali obsadené dva rady stoličiek pred obecenstvom, odkiaľ v skupinkách či sólovo prichádzali na pódium. No než začali svoje pôsobivé vystúpenia, po ktorých sa vždy aj pôsobne uklonili, Svetlana Valachovičová prítomným zverila informácie, ako to všetko začalo. Nechajme prehovoriť najkompetentnejšiu:
„Hudba, tanec, kladný vzťah k deťom a k našej obci Veľké Leváre vo mne prebudili myšlienku založiť tanečný krúžok pre deti už veľmi dávno. Po dlhých úvahách a rozhodovaní ma nakoniec moje tri deti (Štefan – teraz má 17 rokov, Jakub -14 a Karolínka – 10 rokov, pozn. red.), ktoré sú odmalička veľmi muzikálne, priviedli k tomu, aby som v októbri roku 2003 založila Leváranek. Najskôr to bol len hudobno-tanečný krúžok pri ZŠ, kde pracujem ako vychovávateľka, no po krátkej dobe sa pretransformoval na folklórny súbor. Ľudové piesne zo zbierky Janka Blaha a záhorácky folklór ma oslovili tak silno, že som začala sama pátrať po zvykoch z našej obce. Tie boli v Levároch už dávno zabudnuté a vyše 50 rokov sa nedodržiavali. S manželom Štefanom sme sa začali viac zaujímať o minulosť obce a keďže v obci pracujem ako kronikárka, objavila som množstvo starých piesní, zvykov a tancov. Navštívila som niekoľko starých ľudí, ktorí mi radi porozprávali, ako to bolo u nás voľakedy. Podarilo sa nám objaviť už takmer zaniknutý veľkolevársky kroj. Začali sme sa viac zaujímať o folklór, navštevovali sme vystúpenia iných folklórnych súborov, čítali literatúru o záhoráckom folklóre…“

Leváranek už aj na rakúskej svadbe
„Potom sme absolvovali 9-mesačný akreditovaný vzdelávací kurz Deti a folklór v Prievidzi, kde sme získali osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti folkóru,“ pokračovala Svetlana Valachovičová. „Veľmi nám pomohla pani Julianna Kučerková, ktorá nás naučila tancovať niektoré staré tance a dala nám množstvo odborných, ale aj ľudských rád. V súčasnosti má súbor vyše 50 členov. Deti sa v ňom v priebehu piatich rokov už viackrát vystriedali, takže nie všetci sú už tanečne zdatní. Nám však ide hlavne o obnovovanie a udržiavanie tradícií obce, nechceme byť kópiou profesionálnych súborov. DFS Leváranek sa zúčastňuje na všetkých kultúrnych akciách v obci, ale aj mimo nej. Pravidelne sme hosťami Adventných Malaciek, vystupujeme na Záhoráckych slávnostiach na Kamennom mlyne (tohto roku sa, žiaľ, nekonali kvôli nedostatku financií – pozn. red.), na Uhranskom somícovi v Záhorskej Vsi, na Hubertovej jazde v Kostolišti. Speváčky sa pravidelne zúčastňujú na vernisážach, rôznych súkromných oslavách, ba dokonca spievali už aj na rakúskej svadbe.
S DFS Leváranek sme obnovili v našej dedine tradíciu fašiangov, ručného stavania máje, tradíciu levárskych hodov. Na Vianoce sme ľuďom pripomenuli zvyky v pásme Vánočné zvyky z Levár. Usporiadali sme benefičné vystúpenie, z ktorého výťažok sme venovali detskému domovu v Rohožníku. Zabodovali sme na krajskej súťaži Detský festival ľudovej hudby v Bratislave 3. miestom v speve v roku 2006, dvoma druhými miestami tento rok na súťaži v Šenkviciach a dobre sme zapôsobili na porotcov aj na krajskej súťaži v tanci Vrť sa, dievča v Bratislave v roku 2007 s pásmom Fašáng v Levároch. S DFS Leváranek sme sa tento rok zúčastnili aj na medzinárodnom festivale Detské krojované hody v Starom Podvorove na Morave ako jediní zástupcovia Slovenska.
Tieto úspechy však nie sú len mojou zásluhou, ale aj zásluhou nášho vynikajúceho harmonikára Ivana Dorocáka. Tento rok sa spolu pokúsime založiť aj detskú ľudovú hudbu DFS Leváranek, v ktorej budú účinkovať malí muzikanti – huslisti a harmonikár.“

Poďakovanie rodičom, sponzorom
„Samozrejme, že zásluhu na úspechoch súboru majú hlavne rodičia detí, ktorí vodia svoje deti na nácviky, pomáhajú pri preprave detí na vystúpenia mimo obce, starajú sa o kroje,“ pripomenula Svetlana Valachovičová. „Preto by som chcela touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, najmä nášmu najväčšiemu sponzorovi Obecnému úradu V. Leváre, starostovi Š. Kudličkovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ M. Potočňákovi za poskytnuté priestory na nácviky, Daniele Krajčírovej za šitie krojov a Petrovi Lukáčovi, ktorý nám v rekordne krátkom čase vytvoril webovú stránku súboru a zasponzoroval ju. Dnešným dňom je spustená práve k 5. výročiu založenia súboru a môžete si ju otvoriť na www.levaranek.sk <http://www.levaranek.sk>.
Pred niekoľkými týždňami sme podali žiadosť na vytvorenie OZ Priatelia Leváranku, aby sme združili všetkých, ktorí sú naši fanúšikovia a hlavne rodičov detí. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tieto oslavy, a taktiež sponzorom, ktorí prispeli do tomboly na ľudovú veselicu. Chcem sa ešte poďakovať Táni Hollej, mojej vernej spolupracovníčke, priateľke, ktorá zdieľa so mnou všetko dobré aj zlé a pomáha mi vo všetkom. Teraz vám chcem všetkým tu prítomným popriať veľa zábavy a nech vám vystúpenie DFS Leváranek otvorí vaše srdcia k folklóru.“
Potom dostal slovo starosta Štefan Kudlička, ktorý zase poďakoval iniciátorke nielen tohto podujatia, ale znovuobnovenia kultúrneho života v obci.
Ešte než sa na pódiu rozprestrel pestrofarebný programový venček v podaní členov DFS Leváranek, hosťovsky vystúpila Helena Jurasovová-Blahová. So sprievodom harmonikára Ivana Dorocáka zaspievala dve piesne a povzbudila Levárčanov v ich zmysluplnej činnosti. Zároveň ich pozvala na divadelné predstavenie Ženský zákon v záhoráčtine v SND v Bratislave, kde vystupujú deti z DFS Vienok, ktorý založila pred 40 rokmi, kde je riaditeľkou a vyučuje v ňom tance prípravkárov. Ako členka Záhoráckej rady Spolku Záhorákov v Bratislave nezabudla pozvať Levárčanov na jubilejný 40. bál Záhorákov, ktorý sa bude konať v sobotu 7. februára budúceho roku v bratislavskom PKO.

Pestrý program pesničiek a tancov
Po veselom vstupe Heleny Jurasovovej-Blahovej sa už diváci mohli zahľadieť na tancujúcu a spievajúcu omladinu. Neukázali úplne všetko, čo majú v repertoári, no bolo toho dosť. Medzi typické levárske tance patrí tanec Stojí hruška, ktorý predvádzajú trojice – dve dievčatá a chlapec alebo dvaja chlapci a dievča. Medzi pôvodné tance patrí aj Kováčsky tanec, ktorý poznajú tiež v okolí V. Levár. Veľmi milo pôsobila choreografia pre chlapca a dievča s tragačom či čisto dievčenské vyvolávanie leta, ale aj všetky ostatné tance a hry.
Speváčky a speváci mali pripravené mikrofóny aj pod pódiom, keď sa hore na scéne tancovalo. Okrem predvedených tancov, piesní a detských hier deti ku koncu rozpovedali zopár vtipov v záhoráčtine. Celý program uvádzala chlapčensko-dievčenská dvojica z Leváranku. Ku koncu umelecká vedúca súboru Svetlana Valachovičová odmenila medailami a diplomom siedmich členov DFS Leváranek, ktorí v ňom vydržali celých päť rokov, a tri speváčky – 9-ročnú Natáliu Jurkovičovú, 11-ročnú Kristínu Hollú a 10-ročnú Karolínu Valachovičovú, ktoré získali individuálne ceny na folklórnych súťažiach. Talentovaná Karolínka sa navyše stala laureátkou Slávika Slovenska 2007.
Pri spoločnej klaňačke na pódium vystúpil aj Tonko Ivánek, tajomník Záhoráckej rady Spolku Záhorákov v Bratislave, aby v jej mene a v mene richtárky Márie Kráľovičovej odovzdal súboru knižku o záhoráckej richtárke ako poďakovanie za šírenie ľudovej kultúry Záhoria. Ku gratulantom sa pridali aj ďalší ľudia z obecenstva, v ktorom nepochybne najmladším divákom bola starostova štvormesačná vnučka Lucka (spočiatku veľmi pozorne sledovala detičky, ale ku koncu ju predsa len premohol spánok).
No a keď sa celá tá folklórna sláva skončila, aj samotné deti dostali darček – krásnu a vraj aj chuťovo výbornú (to je moja najlepšia na svete, zaznelo medzi drobcami spontánne) tortu belasej a bielej farby, aké dominujú aj v levárskom kroji, s nápisom Leváranek a s piatimi zapálenými sviečkami, ktorú upiekla cukrárka Katarína Godziková z cukrárne KAMA vo Veľkých Levároch. Pani učiteľka, keď deti spoločne sfúkli plamienky, im ju nakrájala rovno na scéne.
No ani dospelí nemuseli ľutovať, že sa oslavuje 5. výročie DFS Leváranek. Na večer boli už teraz v dome kultúry pripravené a krásne vyzdobené stoly s vínkom, vystavené ceny do tomboly i ceny takzvanej rýchlej výhry (spolu vyše 80 cien). Na ozdobných vinetách fliaš sa nachádzal obrázok levárskeho kostola Mena Panny Márie a názvy vín sršali vtipom – bolo tam napríklad víno banánové (každý banuje, že ho piu), či H2D2 (Huava duňí dva dňi), alebo neutrónové (chuapi padajú, šenk ostáva). No a ľudová veselica nemala konca-kraja, veď tu vyhrávala domáca obľúbená kapela LTF, čiže Len taký fukot!
No a len to tak vo Veľkých Levároch „zafukotalo“ tohto roku veľkými výročiami – dvoma historickými a jedným, ktorý veští nádejnú budúcnosť. V júli to boli oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 420. výročia príchodu habánov, no a teraz v októbri 5. výročie DFS Leváranek, ktorý rázne preberá štafetu ľudových tradícií a kultúrneho oživenia obce i regiónu.

Autor:
Pavlína Polygonatumová
http://www.zahorak.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=4373&Itemid=187

Napísané: 16 November 08 | autor: svetlana | kategória: Napísali o nás