Vitajte na stránke detského folklórneho súboru Leváranek

Záhorák, 20. máj 2010

Úspech Leváranku v krajskom kole folklórnych súborov

Slávice idú pod Likavský hrad!
Všetko sa točilo okolo ľudovej piesni a hudby v podaní najmladších. V nedeľu 8. mája popoludní v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke sa konala krajská súťažná prehliadka Detského festivalu ľudovej hudby. Organizátorom krajského kola boli Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko so sídlom v Modre.

Podujatie s názvom Zahrajte nám muzikanti sa uskutočnilo v zmysle propozícií, ktoré vydalo Národné osvetové stredisko (NOC) v Bratislave. Mladí folkloristi súťažili v kategóriách sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti, detské ľudové hudby a spevácke skupiny. Do súťaže sa zapojili deti z detských folklórnych súborov: DFS Čečinka, Bratislava, DFS Čunovský kŕdeľ, Čunovo, DFS Levaránek, Veľké Leváre, DFS Magdalénka, Modra, DFS Gerulata, Rusovce, DFS Slnečnica-Sunečník, Gajary, DFS Kobylka, Devínska Nová Ves a ľudová hudba Bazička z Bratislavy.
Jednotlivé vystúpenia pozorne sledovala a hodnotila odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Angela Vargicová, hudobná pedagogička a speváčka, s ktorou mladé talenty hodnotila aj Mgr. Katarína Babčáková, metodička Kabinetu scénického folklorizmu NOC a Mgr. Peter Obuch, etnomuzikológ a hudobník. Po ukončení súťaže sa uskutočnil odborný seminár vedúcich zúčastnených DFS a odbornej poroty, kde boli podrobne rozobrané jednotlivé vystúpenia, vedúcim súborov odporúčané pripomienky na zdokonalenie jednotlivých čísiel.
Svetlana Valachovičová nám o úspechu DFS Leváranek, ktorý vedie, povedala: „Som veľmi šťastná, pretože Leváranek získal až štyri ocenenia. V kategórii speváci sólisti získala Natália Halíková druhé miesto, Karolína Valachovičová tretie miesto a v kategórii sólisti inštrumentalisti obsadil náš harmonikár Štefko Artim tretie miesto. Najväčší úspech sme dosiahli v kategórii spevácka skupina, kde si naše deti spoločne vyspievali prvé miesto a budú reprezentovať Bratislavský kraj na celoštátnej súťaži v Likavke. O postup sa zaslúžili Karolína Valachovičová, Kristína Hollá, Natália Jurkovičová a Natália Halíková, ktoré zvíťazili s piesňami Tí hodziny levárské a V Uníne…“
Celoštátne kolo Detského folklórneho festivalu (pre účinkujúcich do 15 rokov) s názvom Pod Likavským hradom sa uskutoční v Likavke už o pár dní, v termíne 22. – 23. mája. Držme talentovaným Záhorákom palce! Pripomíname ešte, že o týždeň nato, teda 29. mája, sa predstavia aj na 1. ročníku folklórneho festivalu Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch (viac informácií na www.levaranek.sk) v priestoroch habánskeho amfiteátra alebo v dome kultúry, ktorý usporadúva obec Veľké Leváre a DFS Leváranek.

Lukrécia Lanatumová
Foto: Lumír Lycopodiella

Odkaz na pôvodný článok

Napísané: 6 September 11 | autor: pernik | kategória: Napísali o nás