Vitajte na stránke detského folklórneho súboru Leváranek

Záhorák, 11. marec 2009

Záver fašiangov v podaní DFS Leváranek

MAŠKARY VYZVŔTALI SESTRIČKY Z KLÁŠTORA
Aj keď sme sa už prehupli do obdobia pôstu, môžeme ešte spätne radostne zvýsknuť: Fašiangové tradície sú ešte živé! Alebo znovu živé? V každom prípade sa aj tohto roku fašiangovalo v mnohých obciach i v niektorých mestách na Záhorí. V sobotu 21. februára sa ráno pred Kultúrnym domom vo Veľkých Levároch zišli takmer všetky deti z detského folklórneho súboru Leváranek pod dohľadom jeho umeleckej vedúcej Svetlany Valachovičovej a jej dospelých spolupracovníkov.

„Deti sa navzájom takmer nespoznali,“ vyrozprávala nám Svetlana Valachovičová dopodrobna, ako celý tento mimoriadny deň prebiehal, „pretože prišli v maskách ako zo starého filmu.“ Neboli to moderné masky, ale starodávne maškary – vodník, cigánka, medveď, smrtka, vlk, babka s nošou, žid, zlodej, striga, kôň a mnoho iných. Okrem nich sa tu zišli šabliari s drevenými šabľami a bubeník s harmonikárom Ivanom Dorocákom, ktorý DFS Leváranek zatiaľ ako jediný muzikant sprevádza na vystúpeniach. Tento rok sa deti z Leváranku usilovali o obnovenie tradície Fašiangov v obci už po tretí raz, no po prvý raz mali sťažené podmienky, lebo sa museli aj brodiť snehom.
Do veselého a pestrofarebného sprievodu maškár sa pridali tiež niektorí rodičia, ktorí pomáhali deťom vo vytváraní pravej fašiangovej atmosféry ozembuchmi a spevom. DFS Leváranek prešiel takmer celú dedinu, deti spievali a tancovali pred každým obchodom, cukrárňou či pohostinstvom. „Ľudia ich vítali s nadšením, no boli aj takí, ktorí sa pred nimi schovávali. Asi si neuvedomovali, koľko úsilia a práce stojí zachovávanie tradícií,“ skonštatovala Svetlana Valachovičová.
Deti boli vďačné každej pozornosti, každému centu, ktorým prispeli Levárčania do pokladničiek. Rovnako ako minulý rok deti navštívili sestričky v kláštore Hubertinum, s ktorými si najstarší chlapci aj zatancovali. Sestričky boli štedré a okrem potlesku ich odmenili sladkosťami a eurami.
Po náročnom fašiangovaní si išli deti domov oddýchnuť a potom sa opäť stretli v kultúrnom dome, aby o 17. hodine predviedli Levárčanom celý fašiangový program. Predstavili sa na ňom aj najmenší prípravkári, teda drobci od troch rokov, ktorí boli tiež prezlečení za maškary. Deti zatancovali „Fašiangy – Hromnice“, šabľový tanec „Už sa fašáng krácí…“ a okrem iných tancov a piesní predviedli divákom čerstvo nacvičený tanec „Rajdovňák“ a židovský tanec „Opľúvanec“.
Na záver vystúpenia sa najstarší chlapci prezliekli za farára, richtára a miništranta a spoločne pochovali basu. Zatiaľ len takú papierovú, no deti zo súboru Leváranek dúfajú, že v najbližšej budúcnosti to bude basa ozajstná. A robia pre to, čo sa dá. Vystupujú, hľadajú sponzorov, uchádzajú sa o projekty, ale hlavne oživujú kultúru a tradície svojej rodnej obce Veľké Leváre.
Pred touto fašiangovou sobotou DFS Leváranek naposledy zaujal na 15. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe, kde svojím vystúpením prispel do spoločnej kultúrnej prezentácie Záhoria. Na pódiu sa striedal s dychovou hudbou Májovanka. „Pre deti tam čakal veľký zážitok,“ nezabudla uviesť ich príjemná vedúca, „a tým bolo stretnutie s pánom prezidentom Ivanom Gašparovičom, ktorý si s nimi podal ruku, porozprával sa a na záver sa s nimi aj odfotografoval. Leváranek tak reprezentoval nielen Veľké Leváre, ale aj celé Záhorie.“
Radostné Fašiangy, ako aj iné vystúpenia a prezentácie, majú svoj rub aj líc. Za svoje úspechy súbor vďačí obci, poslancom, základnej škole, rodičom, ale najnovšie aj financiám z projektu Záhorácke centrum záujmových aktivít pod občianskym združením Čisté srdce, ktorý realizuje obec Veľké Leváre vďaka nenávratnému finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Z týchto financií si súbor môže prilepšiť tým, že dá deťom ušiť ďalšie nové kroje, doplnky a krojové čižmy pre ostatných členov.
Napriek tomu však súbor naďalej hľadá sponzorov, ktorí by pomohli pri kúpe hudobných nástrojov pre ľudovú hudbu Leváranek – tá by sa im veľmi zišla. Ak sa súboru podarí zakúpiť hudobné nástroje, tak sa môžu ľudia tešiť aj na cimbalovú hudbu, ktorá existovala pred mnohými rokmi vo Veľkých Levároch a na ktorú si spomínajú aj mnohí pamätníci z obce. Nuž, zaželajme im štedrých podporovateľov nielen v radoch vďačných divákov a poslucháčov.
Klára Cirsiumová
Foto: Klement Cicuta

Odkaz na pôvodný článok

Napísané: 5 September 11 | autor: pernik | kategória: Napísali o nás