Aktuality

v Breclavi

Plánované vystúpenia a  aktivity v roku 2023:

JANUÁR:

FEBRUÁR:
18.2. Levárský fašáng – obchôdzka po dedine – maškary
18.2. Pochovávaní base – vystúpenie celého súboru v kultúrnom dome

MAREC:

APRÍL:
1.4. Čepčenie nevesty – Malacky – Fsk Leváran
10.4. Šlahačkové pondzelí- veľkonočný pondelok a šibačka podľa tradícií po Levároch

28.4. Tradičné ručné stavanie máje s Levárankom pri KD
29.4. Vystúpenie v Jakubove pri stavaní máje
29.4. Čepčenie nevesty – Sološnica – Fsk Leváran

MÁJ:
5.5. Čepčenie nevesty – Šaštín -Stráže- Fsk Leváran
12.5. Slávik Slovenska – okresné kolo Malacky
13.5.Deň múzeí – vystúpenie Cimbálofky Leváranek v múzeu Malacky
14.5. Deň matiek v KD Veľké Leváre

20.5. Čepčenie nevesty – Holíč – Fsk Leváran
27.5. MFF Detské krojované slávnosti vo V.Levároch
28.5. MFF Detské krojované slávnosti vo V.Levároch – sv. omša

JÚN:
3.6.   Čepčenie nevesty – Malacky – Fsk Leváran
10.6. Čepčenie nevesty – Malé Leváre – Fsk Leváran
10.6.  Krojovaný deň LÁB
16.6. – 18.6. MFF Myjava – Kuchyňa starých materí – Fsk Leváran + Cimbálofka Leváranek
17.6.  MFF – Myjava – hlavné pódium – Cimbálofka Leváranek – Cena Samka Dudíka
17.6.  MFF Myjava – vystúpenie Cimbálofky Leváranek na bočnom pódiu pri amfiteátri
24.6. Čepčenie nevesty – SPARK Malacky
30.6. Záverečná opekačka súboru

JÚL:
1.7. Bezchleba hody Závod
2.7. Habánske hody V.Leváre- vystúpenie
23.7. – 29.7. Tanečné a muzikantské sústredenie ČR

AUGUST:
24.8. – 28.8. Festival SRBSKO

SEPTEMBER:
9.9. Levárske hody na štadióne, varenie gulášu
9.9. Čepčenie nevesty – hotel Atrium Malacky
16.9. Čepčenie nevesty – Event Hall Malacky
23.9. Čepčenie nevesty – KD Plavecký Štvrtok

OTÓBER:
14.10. Oslava k 20.výročiu založenia DFS Leváranek – galaprogram
22.10. Vystúpenie pre dôchodcov v KD

NOVEMBER:
25.11. Tradičná Katarínska zábava DFS Leváranek

DECEMBER:
9.12.   Levársky Advent – vystúpenie Cimbálofky Leváranek
10.12. Galaprogram – vianočné vystúpenie celého súboru v KD
31.12.  Levárankovský Silvester v KDVystúpenia a aktivity v roku 2022:

FEBRUÁR:
26.2. Fašáng v Levároch – obchôdzka po dedine v maskách

MAREC:
23.4. Vystúpenie na výstave trofejí – zámok Holíč – Cimbálofka Leváranek

APRÍL:
29.4. Stavanie máje s Levárankom

MÁJ:
8.5. Deň matiek – kultúrny dom V.Leváre
13.5. Svadba Láb – čepčenie Fsk Leváran
28.5. MFF Detské krojované slávnosti vo V.Levároch

JÚN:
3.6.  Svadba Rohožník – čepčenie Fsk Leváran
17. – 19.6. MFF Myjava – Kuchyňa starých materí – Fsk Leváran + Cimbálofka Leváranek

JÚL:
2.7. Festival Maďarsko – Mladí folkloristi, Juniori – výber + Cimbálofka Leváranek
3.7. Habánske hody -jarmok
16.7. Svadba V.Leváre – čepčenie našej cimbalistky Karolíny- Fsk Leváran
25.7. – 31.7. Letné sústredenie DFS Leváranek – Skalica

AUGUST:
20.8. Poľovnícky deň Malacky – Cimbálofka Leváranek

SEPTEMBER:
3.9. Svadba – Gall Caffe Láb – čepčenie Fsk Leváran
9.9. Svadba – Bašta Pajštún Borinka – čepčenie + vínek Fsk Leváran

17.9. Bzenecké vinobraní – Bzenec – ČR
17.9. Svadba – Motel M – čepčenie Fsk Leváran

OKTÓBER:
1.10. Deň zelá Stupava hlavné pódium
23.10. Deň úct
y k starším – KD Veľké Leváre

NOVEMBER:
19.11. Svadba Šaštín Stráže – Tropic- čepčenie našej tanečníčky Peťky
26.11. Tradičná Katarínska zábava DFS Leváranek

DECEMBER:
10.12. Levársky Advent – vystúpenie Cimbálofky Leváranek a speváčok vonku
11.12. Levársky Advent – “Od Lucie do Vánoc” – vystúpenie celého súboru o 16:00hodine v kultúrnom dome vo V.Levároch

31.12. Silvester s Levárankom v KD (pre rodiny s deťmi)


Plánované vystúpenia a aktivity v roku 2021:

APRÍL :
Stavanie máje Leváranku bez vystúpenia, podľa platných protiepidemiologických opatrení – bez divákov – časť Fsk Leváran
MÁJ:
28.5. Svadba -Motel M- Čepčenie – Fsk Leváran

JÚL:
4.7. Veľké Leváre – Habánske hody – JUNIORI + Cimbálofka Leváranek

10.7. Láb – slávnosti obce – Fsk Leváran + JUNIORI+ Cimbálofka Leváranek
10.7. Svadba Láb – Čepčenie – Fsk Leváran

26.7. – 1.8. Letné tanečné sústredenie Zlatnícka dolina – Skalica
AUGUST:
7.8. Svadba Láb – Čepčenie – Fsk Leváran

14.8. Hody Stupava -Mást -  Mladá cimbálofka Leváranek
28.8. Svadba Senica – Čepčenie – Fsk Leváran
29.8. Dožinky na Búroch – Juniori + Fsk Leváran + Cimbálofka -Borský Mikuláš
SEPTEMBER:
4.9. Svadba Lozorno – čepčenie – Fsk Leváran

17.9. Svadba Stupava – čepčenie – Fsk Leváran
NOVEMBER:
20.11. Tradičná Katarínska zábava Leváranku – ZRUŠENÁ – presunutá na 26.11.2022
DECEMBER:
12.12. Levársky Advent – Starodávne Vánoce – vystúpenie celého súboru
31.12. Silvester s Levárankom – KD Veľké LevárePlánované vystúpenia a aktivity v roku 2020:
JANUÁR:
16.1. Výstava bábik a kočíkov “Letom svetom” MCK Malacky – speváci a hudba DFS Leváranek

FEBRUÁR:
22.2. Fašáng v Levároch – obchôdzka po dedine a večer pochovávanie basy

MAREC:
21.3. čepčenie a vínek na svadbe – Hotel Atrium Malacky – Fsk Leváran  – ZRUŠENÉ!!!!

APRÍL:
18.4. Krajská súťaž Zahrajte mi muzikanti – MODRA – sólisti speváci, spevácke skupiny a detské ľudové
hudby - PRELOŽENÉ NA INÝ TERMÍN!!!

30.4. Stavanie máje pred KD - ZRUŠENÉ!!!

MÁJ:
10.5. Deň matiek – KD V.Leváre – ZRUŠENÉ!!!
23.5. MFF Májíček – ZLÍN  ČR - ZRUŠENÉ!!!
30.5. MFF Detské krojované slávnosti – V.Leváre – ZRUŠENÉ!!!

JÚN:

19.6. – 21.6. MFF Myjava – Kuchyňa starých materí – Fsk Leváran – ZRUŠENÉ!!!
26.6. Záverečná opekačka súboru – ZRUŠENÉ!!!

JÚL:
4.7. Bezchleba hody Závod- Cimbálofka Leváranek +tanečníci -
ZRUŠENÉ!!!
5.7. Habánsky hodový jarmok – ZRUŠENÉ!!!
27.7. – 2.8. Letné tanečné sústredenie Zlatnícka dolina – Skalica

AUGUST:
7.8. Svadba Lozorno – Mlyn – Čepčenie – Fsk Leváran

14.8. Svadba Lozorno – Mlyn – Čepčenie – Fsk Leváran
15.8. Poľovnícky deň Malacky - ZRUŠENÉ!!!
15.8. Svadba Lozorno- Abeland-Čepčenie - Fsk Leváran
22.8. MFF Ozvěny Horňácka – Velká nad Veličkou – ČR - ZRUŠENÉ!!!
22.8. Svadba Motel M  – Čepčenie – Fsk Leváran
29.8. Svadba Hotel SPARK – Čepčenie – Fs Leváran

SEPTEMBER:
11.9.  Svadba  – Motel M - Fsk Leváran
19.9. Bzenecké krojované vinobraní – ČR Bzenec – ZRUŠENÉ!!!
19.9. Svadba Plavecký Peter – Fsk Leváran

26.9. Svadba Láb – Čepčenie – Fsk Leváran – ZRUŠENÉ!!!

OKTÓBER:
10.10. Svadba Veľké Leváre KD – Čepčenie – Fsk Leváran- ZRUŠENÉ!!!
18.10. úcta k starším – v KD

NOVEMBER:
14.11. Krajská súťažná prehliadka – Zahrajte mi, muzikanti – MODRA (podujatie je presunuté z 18.4) – Mladšia cimbálofka Leváranek, sólisti speváci a spevácka skupina. ZRUŠENÉ!!!
14.11. Svadba – Veľké Leváre – Kultúrny dom – Čepčenie – Fsk Leváran
21.11. Katarínska zábava Leváranku -  ZRUŠENÉ!!!

DECEMBER:
12.12. Levársky Advent
31.12. Silvester s Levárankom v KD

Vystúpenia a aktivity v roku 2019:

17.1.Výstava starodávnych bábik a kočíkov – Malacky MCK-speváci súboru
2.2. Bál Záhorákov 50.ročník v Bratislave- Fsk Leváran + Cimbálofka Leváranek
8.2. Ples cirkevného gymnázia Malacky – Motel M – Fsk Leváran + Cimbálofka Leváranek
2.3. Fašáng v Levároch – celý súbor

30.4. Stavanie máje pri KD
3.5 – 5.5. Medzinárodný folklórny festival Trenčianska Turná  SR
12.5. Deň matiek v KD V.Leváre
17.5. Beseda o krojoch KD V.Leváre (vystúpenie Leváran + Cimbálofka)

25.5. – 26.5. MFF Detské krojované slávnosti 10.ročník
15.6. Čepčenie Sološnica- Fsk Leváran
21.6. – 23.6. MFF Myjava 60.výročie – mestečko MY a Vy – Kuchyňa starých materí
22.6. MFF Myjava – mladšia “Cimbálofka Leváranek” účinkuje v programe “Cena Samka Dudíka”

28.6. Opekačka súboru pri škole + odovzdávanie folklórnych vysvedčení o 18:00hod.
30.6. – Habánske hody V.Leváre 17:45hod.
22.7. – 28.7. Medzinárodný festival POĽSKO – Kościerzyna
04.8. – 10.8.  TÁBOR –   Letné tanečné sústredenie v RZ PODSKALIE okres Považská Bystrica

13.9. – Čepčenie Malacky – hotel SPARK – Fsk Leváran
12.10. Cimbálofka Leváranek – zábava
v Plaveckom Mikuláši
20.10. Vystúpenie pre dôchodcov KD Veľké Leváre 15:00h.
26. – 27.10 Nové Zámky – oslava ĽH Matičiarik – účinkuje Cimbálofka Leváranek

9.11. – Vystúpenie Malé Leváre k akcii “výsadba jabloňovej aleje”
23.11. Katarínska zábava Leváranku
30.11. – Vystúpenie na vianočnom večierku v Malackách (Pappa grill EVENT HALL)
14.12  Levársky Advent a Vianočný GALAPROGRAM celého súboru
31.12. Silvester s Levárankom