Aktuality

v Breclavi

ĎAKUJEME SPONZOROM KATARÍNSKEJ ZÁBAVY 2017!
OBECNÉMU ÚRADU V. Leváre
FIRME BERTO
Vysoká pri Morave
SKLOART
p. Veronike Rusňákovej
Základná organizácia  Slovenského zväzu  záhradkárov  V.Leváre
FIRME BAUER GROUP
NAFTE GBELY
ZRŠ pri ZŠ s MŠ V. Leváre
REŠTAURÁCII U MARTUŠKY-
p. Marte Kovarikovej
PIVOVARU RUDAVAR
Domácim potrebám V. Leváre
p. Andrei Vidovej
PÁLENICI V.Leváre – Jozefovi Maslínovi
KVETINÁRSTVU KYTIČKA -Jojke a Petrovi Dobrovičovim
DROGÉRII  V.Leváre – Pavlovi Valíkovi
MASÁŽNEMU SALÓNU
– Janke Balážovej
MASÁŽNEMU SALÓNU
– Monike Malíkovej
KOZMETICKÉMU SALÓNU  KRISTÍNA -Mirke Michálkovej
KOZMETICKÉMU SALÓNU -  Patrícii Majerskej
EURONE p. Ivanovi Vrablecovi
RODINE:
MAJERSKEJ, NIMSCHOVEJ,HURBANOVEJ, POCHYLEJ,HENTEKOVEJ, HÁJKOVEJ, VOLKOVEJ, JURKOVIČOVEJ,KUNÍKOVEJ, RADIČOVEJ, KOLÁRIKOVEJ,KOPEČKOVEJ, POPAĎÁKOVEJ, PAPÁNKOVEJ,GYEPEŠOVEJ,VČELKOVEJ, KRAJČÍROVEJ zo Závodu,
HÝLLOVEJ,OSUSKEJ,BABINSKEJ, KUJANOVEJ, PERNIČKOVEJ,NÍZKEJ, ŠÍROVEJ,
PANI:
LUCKE KOSOVEJ, DANIELE KRAJČÍROVEJ,MAGDE KUJANOVEJ, DANKE POKORNEJ, ANDREI ZAHRADNÍKOVEJ-KRAJČÍROVEJ, DANKE HAFFNEROVEJ,
PETRE SKÁCALOVEJ
PÁNOVI:
ANTONOVI VOLKOVI, MARIÁNOVI LUKÁČKOVI, ĽUBOŠOVI HOLLÉMU, FERIMU KUJANOVI,LADISLAVOVI RIGÁŇOVIPETROVI ISEROVI, VLADOVI ISEROVI,
VLADOVI ISEROVI, FERIMU KUJANOVI, MILANOVI ŽVACHOVI, JÁNOVI EGLOVI,

Vystúpenia a aktivity v r.2017:

4.2. Bál Záhorákov v Bratislave – Fsk Leváran + Cimbálofka Leváranek
18.2. Moravsko-záhorácky fašáng – ŽERAVINY Morava
25.2. Fašáng v Levároch:
- od 10:00hod. obchôdzka v maskách po dedine
- od 16:00hod.vystúpenie súboru v KD  a po ňom Posedenie pri Cimbálofke Leváranek

22.4. Krojové hody Borský Sv. Jur
28.4. Stavanie máje pri KD o 18:00hod.
14.5. Deň matiek
20.5.Múzeum M.Tillnera Malacky – vystúpenie Cimbálofky Leváranek o 19:00hod.

27.5. MFF Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch
28.5. MFF Detské krojované slávnosti – vystúpenie v kostole Mena Panny Márie

16.6. – 18.6. MFF Myjava – “Mestečko MY a VY”-kuchyňa starých materí – Fsk Leváran
2.7. Habánske hody vo Veľkých Levároch – vystúpenie o 18:00hod.

30.7. -6.8. Letné tanečné sústredenie – tábor FORTUNATO Duchonka
30.9. Výstava záhradkárov – celé Pomoravie – slávnosť KD Veľké Leváre
22.10 Vystúpenie pre dôchodcov Veľké Leváre
27.10. Strašidelná noc s Levárankom a spanie v škole

25.11. Katarínska zábava (hrajú Bečkovi chlapci + Cimbálofka Leváranek)
9.12. vystúpenie na akcii Levársky Advent
17.12. Koledu neseme – vianočné vystúpenie celého súboru
25.12. Jasličková pobožnosť – Kostol Mena Panny Márie Veľké Leváre
30.12. Silvester s Levárankom v KD vo Veľkých Levároch

Plán VYSTÚPENÍ A AKTIVIT Leváranku v roku 2018:

10.2. Fašáng v Levároch – obchôdzka v maskách po dedine
13.2. Fašáng v Levároch- večer v KD – pochovávanie basy (dospelí)
30.4.Stavanie máje pri KD o 18:00hod.
13.5. Deň matiek v KD
26.5. – 27.5.  Festival Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch
19.8. – 26.8. Letné tanečné sústredenie – tábor FORTUNATO Duchonka