Aktuality

v Breclavi

Detský folklórny súbor Leváranek, rodičia detí a Občianske združenie Priatelia Leváranku touto cestou srdečne ďakujú Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 500€, ktorá bola poskytnutá v rámci zamestnaneckého projektu. Vďaka tomuto projektu sme zakúpili vybavenie pre deti z nášho DFS – Orffove rytmické nástroje a krojové blúzky.

ĎAKUJEME SRDEČNE všetkým, ktorí venujú svoje 2 % z dane na podporu DFS Leváranek. Tlačivo si môžete stiahnuť TU. Vyplnené tlačivo o poukázaní 2% z dane spolu s potvrdením o zaplatení dane (vyžiadajte od svojho zamestnávateľa) nám odvzdajte alebo najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vystúpenia a aktivity v r.2017:
4.2. Bál Záhorákov v Bratislave – Fsk Leváran + Cimbalofka Leváranek

18.2. Moravsko-záhorácky fašáng – ŽERAVINY Morava
25.2. Fašáng v Levároch:
- od 10:00hod. obchôdzka v maskách po dedine
- od 16:00hod.vystúpenie súboru v KD  a po ňom Posedenie pri Cimbálofke Leváranek

22.4. Krojové hody Borský Sv. Jur
28.4. Stavanie máje
14.5. Deň matiek
27.5. MFF Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch
28.5. MFF Detské krojované slávnosti – vystúpenie v kostole Mena Panny Márie
2.7.   Habánske hody vo Veľkých Levároch
30.7. – 6.8. Letné tanečné sústredenie – tábor FORTUNATO Duchonka
30.9. Výstava záhradkárov – celé Pomoravie – slávnosť KD Veľké Leváre
25.11. Katarínska zábava (hrajú Bečkovi chlapci + Cimbalofka Leváranek)
16.12. Koledu neseme – vianočné vystúpenie celého súboru